SUPPORT

KASK-regionen som et fælles område hvor virksomhederne kan hente støtte og rådgivning alt efter hvor kompetencen er størst

Rundt omkring i KASK-regionen foregår der mange aktiviteter på lokalt og regionalt niveau med formålet at styrke erhvervslivets udvikling og vækst, der med en samlebetegnelse kan kaldes «supportsystemer» for erhvervslivet.

«SUPPORT» vil opbygge en kundskabsbase om nuværende tilbud og tjenester rettet mod erhvervslivet i Danmark, Norge og Sverige og undersøge mulighederne for et grænseoverskridende samarbejde mellem de forskellige supportsystemer.

Aktuelt er der ingen organiseret samhandling mellem supportsystemerne i KASK-regionen. Projektet vil arbejde med mulighederne for at se KASK-regionen som et fælles business-område, med en højere grad af koordinering af ydelserne til erhvervslivet.

Målet med forprojektet er at undersøge grundlaget for en større fælles satsning i et hovedprojekt ved at undersøge hvilke muligheder og hindringer, systemiske, funktionelle og praktiske, der findes for at kunne nå en bedre koordinering af relevante tjenesteydelser.

En planlagt aktivitet i forprojektet er at udarbejde en oversigt over eksisterende indsatser rettet mod erhvervslivet i Sverige, Norge og Danmark samt identificere potentielle partnere og interessenter i et hovedprojekt.

Dernæst er hensigten at bringe partnere og interessenter sammen i en række workshops. I disse workshops skal der drøftes erfaringer med brug af supportsystemerne, hvordan tilbud og tjenester rettet mod virksomhederne ser ud aktuelt, og hvilke samarbejdsmuligheder der findes mellem supportsystemerne i de tre lande.

Herefter vil materialet fra fase 1 og fase 2 blive bearbejdet, og denne information vil være  udgangspunkt for skitsering af muligt indhold, struktur og rammer for videre arbejde med temaet.

Slutmålet med forprojektet er at give anvisninger på organisering, aktiviteter, metoder og proces for et eventuelt hovedprojekt.

Fakta om projektet

Projektleder:

Hilde Lona

hilde.lona@nordeninfo.no

+47 913 65 179

Projektet bidrager til at: Binda samman regionen

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: Erhvervshus Nord

Norsk Prosjekteier: Aust-Agder fylkeskommune

Projektpartnere: Region Nordjylland, Væksthus Nordjylland, Fylkesmannen i Aust-Agder, Fylkesmannen i Vest-Agder

Projektperiode: 1 mars 2014 – 31 december 2014

Projektets samlede budget: 165 938 EUR

Bevilget støtte fra ERUF: 40 214 EUR

Bevilget støtte norsk IR-midler: 42 755 EUR

Projektleder: Hilde Lona

E-mail: hilde.lona@nordeninfo.no

Tel: +47 913 65 179