ScandTick Innovation

Projektet skapar ett utökat gränsregionalt samarbete och nätverk för att kunna möta de stadigt ökande hälsoproblemen relaterade till fästingar och fästingburna sjukdomar inom Öresund-Kattegat-Skagerrak-området.

I det pågående huvudprojektet ScandTick har framsteg gjorts med att kartlägga spridning, inventera diagnostik och kommunicera riskanalyser till allmänheten rörande de fästingburna infektionerna borrelia och fästingburen encefalit (TBE).

I ScandTick Innovation ämnar man att utöka det gränsregionala nätverket genom att formera arbetspaket i ett eller flera av nedanstående områden, samt tillföra ny kompetens med nya partners. Arbetet avses leda till ett huvudprojekt med arbetspaket inom ett eller flera av följande områden:

 

  • Stärkt prevention genom innovation för att kunna prediktera fästingspridning genom klimatbaserad modellering av fästingar, där erfarenhet och kunskap framförallt finns hos Veterinärinstitutet i Köpenhamn. Den kraftiga ökning av antalet fästingar i regionen anses bl a bero på miljö och klimatförändringar.


  • Förbättrad diagnostisering av borrelios/borrelia genom innovativa grepp och ny metodik i samarbete över nationsgränserna genom att tex bygga ut en gränsregional biobank med vävnadsmaterial och samarbeta med företag som utvecklar diagnostiska test. Region Sjaelland tillför ny kompetens på området.


  • Stärkt prevention av TBE genom gemensam fallrapportering, införande av gemensam vaccinregistrering, samkörning av register mellan länderna samt bättre gemensamma strategier för vilka som ska vaccineras. Ny expertis tillförs genom Region Skåne där också ökad spridning har skett allt närmare Malmö och Öresund. Vidare har fall inträffat på norra Sjaelland, därigenom närmar sig smittan Köpenhamn från två håll.
Fakta om projektet

Projektleder:

Tomas Bergström

tomas.bergstrom@microbio.gu.se

+46 31 34 24 735

Projektet bidrager til at: Binda samman regionen

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: Sahlgrenska sjukhuset

Norsk Prosjekteier: Sørlandet Sykehus Helseforetak

Projektpartnere: Länssjukhuset Ryhov, Folkehelseinstituttet, DTU Veterinærinstituttet

Projektperiode: 2014-05-01 - 2014-09-30

Projektets samlede budget: 49 464 EUR

Bevilget støtte fra ERUF: 11 350 EUR

Bevilget støtte norsk IR-midler: 10 400 EUR

Projektleder: Tomas Bergström

E-mail: tomas.bergstrom@microbio.gu.se

Tel: +46 31 34 24 735