Skandinavisk kanalsamverkan

Det finns idag samarbeten mellan vissa kanaler i Skandinavien men inga etablerade nätverk som ger möjligheten att utveckla kanalzonerna i ett flernivåperspektiv. ”Skandinavisk kanalsamverkan” har genom planerade work-shops att utöka partnerskapet och fördjupa samarbetet mellan historiska kanaler, kommuner i kanalzonerna, turismorganisationer och företag och har arbetat med att skapa ett aktivt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Under förprojektet harl man arbeta fram fokusområdena för en kommande huvudprojektansökan. Dessa är: metoder för att bevara, bruka och utveckla det maritima kulturarvet, vård och utveckling av historiska kanaler, profilering/synliggörande och kommunikation av område och upplevelser samt gemensamma miljö- och klimatutmaningar.

Fakta om projektet

Kontakt:

Agneta Pettersson

agneta.pettersson@vgregion.se

+46 (0) 521-275864

Projektet bidrager til at: Binda samman regionen

Lead Partner: Västra Götalandsregionen

Norsk Prosjekteier: Telemarkskanalen FKF

Projektpartnere: Limfjordsmuseet, Dalslands Kanal AB, Göta Kanal AB, Åmåls kommun, Bengtsfors kommun, Dals Eds kommun, Melleruds kommun, Vänersborgs kommun, Trollhättans kommun, Innovatum Science Park, Mariestads kommun, Töreboda kommun, Karlsborgs kommun, Säffle kommun, Dalslands Turist AB, Arvika kommun, Årjängs kommun

Projektperiode: 15 november, 2010 – 15 mars, 2011[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 50 000 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 17 000 EUR

Kontakt: Agneta Pettersson

E-mail: agneta.pettersson@vgregion.se

Tel: +46 (0) 521-275864