Skandinaviska regioner som tidiga användare av avgasfria fordon

”Skandinaviska regioner som tidiga användare av avgasfria fordon” arbejder ud fra en idé om at lokale og regionale offentlige myndigheder kan spille en rolle som tidlige købere og anvendere af køretøjer drevet af brintbrændselsceller. Målsætningen med det forberedende projekt er inden en ansøgning om et hovedprojekt at skabe et partnerskab med så mange af Öresund-Kattegat-Skagerrak-områdets regioner og kommuner som muligt.Fakta om projektet

Kontakt:

Sven Wolf

sven.wolf@vatgas.se

+47 (0)31 334 37 72

Projektet bidrager til at: Hållbar ekonomisk tillväxt

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: Vätgas Sverige

Projektpartnere: Hydrogen Link

Projektperiode: 2009-10-15 - 2010-03-01[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 50 000 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 22 482 EUR

Kontakt: Sven Wolf

E-mail: sven.wolf@vatgas.se

Tel: +47 (0)31 334 37 72