Verksamhetsutveckling Science parks

Förprojektet ” Verksamhetsutveckling Science parks” ska förbereda en ansökan om ett huvudprojekt. I huvudprojektet vill projektet arbeta med frågor som rör hur man gemensamt kan samverka kring systematiskt innovationsarbete och hur man ömsesidigt kan utnyttja och koordinera varandras miljöer och resurser. Förprojektet genomförs som ett första steg för att etablera ett partnerskap och lägga upp ramarna för hur ett mer strukturerat samarbete mellan aktörerna och även Science Parks i stort kan se ut.  Aktiviteterna i förprojektet består av work-shops med syfte att skapa ett aktivt kunskaps- och erfarenhetsutbyte med den tydliga målsättningen att fördjupa samarbetet mellan partners i projektet. Fokus för dessa är hur man bedriver ett systematiskt, långsiktigt och strukturerat innovationsfrämjande arbete.

Fakta om projektet

Kontakt:

Bo Norrhem

bo.norrhem@lindholmen.se

+46 (0)31 7647025

Lead Partner: Lindholmen Science Park

Projektpartnere: Aalborg University - Cassiopeia Innovation

Projektperiode: 2010-11-01 – 2011-04-30[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 50 000 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 22 576 EUR

Kontakt: Bo Norrhem

E-mail: bo.norrhem@lindholmen.se

Tel: +46 (0)31 7647025