Viden til vækst

Viden til vækst udspringer af projektet SkanKomp. SkanKomp har arbejdet med kompetenceudvikling af arbejdskraften, og med såvel kompetencer hos udbydere af uddannelser som bestillere af samme, altså virksomhederne.

Viden til vækst skal arbejde videre på dette grundlag og sikre kontinuitet i overgangen til næste programperiode. Formålet er at udarbejde forslag til hvordan visionen om en kompetencebaseret vækstpolitik i regionen kan realiseres.

I projektet udvides fag- og problemfeltet og aktørkredsen, fra udelukkende voksenuddannelsesaktører, til også ogås at omfatte ungdomsuddannelses-, -arbejdsmarkeds- og erhvervsaktører.

Der planlægges en række møder på henholdsvis skandinavisk og regionalt niveau. Først skal partnerne mødes for at drøfte indsatser og aktiviteter. Herefter holdes der møder på regionalt niveau, hvor partnerne møder de regionale aktører, der bør inddrages. Dernæst mødes partnerne igen sammen med disse regionale aktører, for at drøfte indsatser og aktiviteter. Denne vekselvirkende proces skal gennemføres for fire overordnede temaer:

•                          Frafald og fastholdelse i ungdomsuddannelserne
•                          Udvikling af kompetencer på arbejdsmarkedet
•                          Inddragelse af kompetencer på arbejdsmarkedet (inklusion)
•                          Fastholdelse af kompetencer på arbejdsmarkedet (seniorer)

Hensigten med forprojektet er at identificere områder og udfordringer som et fremtidigt samarbejde om kompetencebaseret vækstpolitik skal handle om, samt at inddrage relevante aktører fra Kattegat/Skagerrak-området.

En særlig målsætning for forprojektet er afklaring af de politiske prioriteringer der må gøres, når der skal investeres i menneskelige ressourcer. Hvordan fordeles ressourcerne bedst når der skal tages hensyn til stigende kompetencekrav, udvidelse af arbejdsstyrken, frafald på uddannelserne, aldrende befolkninger og mange andre udfordringer for sikring af den rigtige arbejdskraft? Projektet skal munde ud i forslag til den videre udvikling af de regionale udviklingspolitikker og pege på muligheder for et tættere samarbejde mellem regionale virksomheder og myndigheder.

Fakta om projektet

Projektleder:

Stefan Knudsen

Stefan.knudsen@ru.rm.dk

+45 78 41 15 15

Projektet bidrager til at: Främja hållbar ekonomisk tillväxt

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: Region Midtjylland

Norsk Prosjekteier: Arendal kommune

Projektpartnere: CARMA (Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet), Region Nordjylland, Nätverk Westum, Larvik Kommune

Projektperiode: 1 september 2013 – 30 august 2014

Projektets samlede budget: 250 501 EUR

Bevilget støtte fra ERUF: 99 960 EUR

Bevilget støtte norsk IR-midler: 24 000 EUR

Projektleder: Stefan Knudsen

E-mail: Stefan.knudsen@ru.rm.dk

Tel: +45 78 41 15 15