What's Next

What's Next sätter fokus på användning av vätgas och bränsleceller i Kattegat/Skagerrak-regionen. 

Förprojektet kartlägger möjligheter och lägger fram planer för ett nytt huvudprojekt inom ett eller flera av följande områden:

* Utbyggnad av vätgasinfrastruktur i Skandinavien, inklusive affärsmodeller och värdekedja för produktion och distribution av vätgas.

* Vätgastillämpningar inom funktionella områden såsom flygplatser och hamnar.

* Utveckling av sk flottor dvs större användargrupper av transportmedel som drivs av vätgas såsom offentliga aktörer, lokal kollektivtransport, expressbussar.

Två partners
I förprojektet arbetar två partners från Norge och Sverige med kompletterande erfarenheter på området med kartläggning av behov och möjligheter inom de ovannämnda områdena, möts med potentiella partners för ett förstärkt partnerskap och skapar förutsättningar för ett huvudprojekt inom ett eller flera av ovannämnda områden.

Bygger vidare
Förprojektet bygger vidare på huvudprojektet Next Move, som har som målsättning att göra Öresund-Kattegat-Skagerrak-regionen till en ledande region för tidig användning av nollutsläppsfordon. Förprojektet What’s Next använder kunskap och underlag från Next Move.

Fakta om projektet

Projektleder:

Kristian E. Vik

kristian@kunnskapsbyen.no

+47 95183350

Projektet bidrager til at: Hållbar ekonomisk tillväxt

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: Vätgas Sverige

Norsk Prosjekteier: Kunnskapsbyen Lillestrøm

Projektperiode: 17 Januari 2014 - 30 November 2014

Projektets samlede budget: 99 973 EUR

Bevilget støtte fra ERUF: 23 256 EUR

Bevilget støtte norsk IR-midler: 19 086 EUR

Projektleder: Kristian E. Vik

E-mail: kristian@kunnskapsbyen.no

Tel: +47 95183350