Arttech i Øresundsregionen – et første overblik

Framtidens välstånd i Öresundsregionen blir i stor utsträckning bestämt av näringslivets och regionernas position i den globala konkurrensen på innovationsområdet och antalet nya jobb som kan bidra till att skapa tillväxt. Framtidens jobb ska finnas i styrkepositioner som redan finns i Öresundsregionen inom högteknologisk produktion, kunskapsintensiv service och kreativa industrier.

Fruktsamma miljöer för innovation
Blandningen av konst och teknologi – Arttech – anses vara en drivande faktor för nya innovationer. Köpenhamn med omnejd är starka på designområdet och Malmö/Lund är starka på det tekniska området. Genom att låta dessa två områden mötas förväntas det att de existerande arttech-miljöerna styrks och blir viktiga källor till innovationer och tillväxt i Öresundsregionen.

Kartläggning av förutsättningar
Det finns i dagsläget inte en samlad överblick över vilka typer av arttech verksamheter som finns i Öresundsregionen. Det finns inte heller någon undersökning av vart Öresundsregionen har sina styrkepositioner, eller vilket ”ekosystem” som ska vara på plats för att arttech-miljöer ska kunna blomstra. Därför vill projektet undersöka möjliga arttech-miljöer genom att ta reda på vilka verksamheter inom t.ex. design, mode, musik, gaming etc. som finner varandra när det talas om arttech. Vidare vill projektet undersöka potentiella mötesplatser som bidrar till att arttech-miljöer kan växa samt analysera olika finansieringsmodeller, så som mikrolån, corporate venturing och venture capital/affärsänglar, för kapitaltillförsel till arttech verksamheter.         

Fakta om projektet

Projektleder:

Anne Dorthe Josiassen

adj@ddc.dk

+45 33 69 33 69

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Dansk Design Center

Projektpartnere: Malmö högskola

Projektperiode: 1 nov 2013 - 31 okt 2014

Projektets samlede budget: 200 000 EUR

Bevilget støtte fra ERUF: 100 000 EUR

Projektleder: Anne Dorthe Josiassen

E-mail: adj@ddc.dk

Tel: +45 33 69 33 69