Begivenhedsstrategi for Øresundsregionen

Som følge af den skærpede internationale konkurrence om at tiltrække internationale investorer, forskere og turister i forbindelse med større sports-, videns- og kulturbegivenheder er der i Øresundsregionen behov for en aktiv og koordineret indsats, hvis regionen skal fastholde og øge sin position som attraktiv destination for erhvervsliv og turister.

I forbindelse med fejringen af 10 året for indvielsen af Øresundsbroen (i 2000) lavede et antal centrale aktører i regionen under ”Forum for markedsføring” en koordineret kommunikationsindsats, som har udmøntet sig i ønsket om at videreudvikle indsatsen og udarbejde en samlet begivenhedsstrategi for hele Øresundsregionen.

En strategi for begivenheder vil være medvirkende til afholdelse af flere og større begivenheder i Øresundsregionen, hvilket udover vækst i besøgstal også vil bidrage positivt til regionens brand. Et positivt brand er afgørende for, om kreative miljøer og internationale virksomheder ønsker at etablere sig i regionen med vækst til følge.

En fælles Begivenhedsstrategi skal overordnet betragtes som et redskab til vækstfremme, idet store begivenheder skaber vækst på flere fronter. For det første i kraft af en øget tilstrømning af deltagere/tilskuere, der benytter regionens faciliteter (hoteller, lokal transport, restauranter mm.). Der kan endvidere forventes en forlænget effekt på besøgstallet efter en stor begivenhed, fordi flere mennesker har fået øjnene op for destinationen. Et godt eksempel er Sydafrika, der efter afholdelsen af VM i fodbold oplevede en vækst i turismen.

Selve indholdet i strategien er blevet til gennem forprojektet på baggrund af erfaringer og inspiration fra bl.a. en studietur til Valencia, hvor man samlede en række centrale aktører. Ligeledes har et strategiseminar for Øresundsregionens væsentligste offentlige aktører givet input til at fastlægge strategiens overordnede vision og fokusområder. For at nå bredere ud blev der afholdt en workshop med deltagelse fra den danske og svenske eventbranche, som har bidraget til at sætte ord på, hvad der gør Ørsundsregionen unik i relation til events.

De indsamlede erfaringer og inputs er således blevet omsat til et brugbart afsæt for at skrive selve strategien. Delvist parallelt hermed har fokus været på at informere relevante aktører om tilblivelsen af strategien med henblik på at sikre forståelse, ejerskab og opbakning. Strategien blev eksempelvis præsenteret ved Øresundskomiteens seminar under Almedalsveckan.

Projektet blev afsluttet med færdiggørelsen af en foreløbig strategitekst, der er sendt i offentlig høring fra november 2011 til februar 2012.

Fakta om projektet

Kontakt:

Wonderful Copenhagen

Projektet bidrager til at: Bæredygtig økonomisk vækst

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Wonderful Copenhagen

Projektpartnere: Business Region Skåne

Projektperiode: 1 marts 2011 - 1 september 2011[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 50.000 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 24 737 EUR

Kontakt: Wonderful Copenhagen