Campus Øresund Ph.d. Mikro

Öresundsregionen har ett rikt utbud av högkvalitativa universitet och högskolor och totalt ca 165 000 studenter. Av dessa är det endast lite drygt 3% (5500) som går vidare till en PhD utbildning. Med projektet Campus Øresund PhD Micro vill projektet undersöka hur man kan skapa och stärka drivkrafter för Phd-samarbete i regionen.

Projektet har resulteret i en samlet rapport indeholdende en analyse, en kortlægning, og en strategisk plan for det fremtidige forskeruddannelsessamarbejde. Tanken er, at analysen og kortlægningen af forskeruddannelserne skal danne grundlag for den strategiske plan for nye samarbejdsformer i forhold til forskeruddannelser i Øresundsregionen. Desuden er der skabt nye forbindelser mellem ph.d. koordinatorerne og dermed forskeruddannelsesinstitutionerne i regionen igennem møder og mindre strategiudviklingsseminarer.  Det er tanken at projektet skal danne grundlag for en platform for fremtidigt samarbejde omkring forskeruddannelser i regionen.

 

Fakta om projektet

Kontakt:

Lunds Universitet

Projektet bidrager til at: binda samman regionen

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Øresundsuniversitetet/Lunds Universitet

Projektpartnere: Øresundsuniversitetet/RUC

Projektperiode: 1 december 2009 - 31 maj 2010[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 49 988 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 16 862 EUR

Kontakt: Lunds Universitet

Campus Øresund Ph.d. Mikro