ESS og MAX IV som vækstmotorer for Øresundsregionen og ØKS-området
Øresundsregionens erhvervsliv og offentlige instanser kan få stor nytte af i fælleseuropæiske forskningsfaciliteter, der bygges i regionen. Projektet vil bygge bro og etablere samspil mellem svenske og danske forskningsmiljøer og erhvervsvirksomheder om udnyttelsen af forskningsenhederne ESS og MAX IV.

Vi skal udnytte ESS og MAX IV sammen

Verdens største og mest avancerede fælleseuropæiske forskningsfaciliteter European Spallation Source (ESS) bygges i Lund, mens ESS Data Management og Software Center (DMSC) etableres i København. Disse forskningsfaciliteter kan med den rette indsats fungere som saltvandsindsprøjtning for forskning og innovation i Danmark og Sverige og få afgørende betydning for erhvervslivets vækst.

For at faciliteterne skal understøtte den regionale udvikling i et bredere perspektiv som vækst i arbejdspladser/beskæftigelse, medfølgende familier/spouses, øget efterspørgsel på services og boliger, er det kritisk at starte tidligt. Det er derfor afgørende, at der allerede nu i Øresundsregionen igangsættes konkrete tiltag der bygger bro og etablerer samspil mellem svenske og danske forskningsmiljøer og erhvervsvirksomheder om udnyttelsen af ESS og MAX IV.

De to medvirkende regioners rolle i udvikling af ESS og MAX IV er fastlæggelse af erhvervspolitiske strategier og dermed også en central opgave med at binde aktørerne sammen for at være med til at sikre strategiernes implementering. Erfaringerne viser, at der er behov for en åben og transparent procesledelse og mediering mellem aktørerne, som regionerne vil kunne varetage i rollen som koordinatorer.

Fælles overblik og status

En væsentlig del af formålet med forprojektet handler om at inddrage alle relevante aktører som partnere og/eller medvirkende i et kommende egentligt Interreg-projekt. Aktiviteterne i forprojektet vil primært have karakter af en række procesaktiviteter, der skal sikre et fælles overblik og status ift. temaer og partnerskaber. En vigtig del af forprojektets metode vil være at understøtte processen med at formulere nye grænseregionale indsatser gennem at inddrage forskellige aktører (universiteter, forvaltninger, organisationer og virksomheder). Forprojektet struktureres i 4 aktivitetspakker (se aktivitetsplan), der tager udgangspunkt i de problematikker der skal adresseres.

Overordnet formål med projektet er at forberede en samlet og koordineret indsats på tværs i Øresundsregionen mhp. at udnytte ESS og MAX IV som vækstmotorer for Øresundsregionen.

Forprojektet har som konkret mål at udforme en projektansøgning til Interreg programmet i 2014 om ESS og MAX IV.

Fakta om projektet

Projektleder:

Jakob Øster

jakob.oester@regionh.dk

+45 51 15 77 55

Lead Partner: Koncern Regional Udvikling, Region Hovedstaden

Projektpartnere: Avdelningen regional utveckling, Region Skåne

Projektperiode: 01-20-2013 - 30-09-2014

Projektets samlede budget: 200 000 EUR

Bevilget støtte fra ERUF: 100 000 EUR

Projektleder: Jakob Øster

E-mail: jakob.oester@regionh.dk

Tel: +45 51 15 77 55