Future Science Parks

Öresundsregionen behöver nya innovationer för att klara såväl de demografiska utmaningarna vår region står inför, liksom den globala konkurrenskraften. För att klara detta kan science parks tillsammans med universitet ha en betydande roll. Science parks är och har varit en viktig motor för tillväxt. Science parks är stimulerande och utvecklande miljöer som erbjuder kunskapsintensiva tillväxtföretag infrastruktur, nätverk och affärsutveckling.

Tillsammans stärks innovationspotentialen
I dag finns det inget samarbete mellan Öresundsregionens två största science parks, Ideon og DTU Scion. En science park har ofta en nära anknytning till ett närliggande universitet eller högskola. I detta fall Danskt Tekniskt Universitet och Lunds universitet. Att intensifiera samarbetet med regionens universitet är därför mycket viktigt. Parterna vill tillsammans få fram bättre gemensamma redskap kring hur de kan arbeta med öppen innovation, skapa virtuella mötesplatser, främja en kultur av öppenhet och mångfald, bidra till match-making samt fördjupa samarbetet med andra innovationsaktörer.

Öppen innovation
I förprojektet vill parterna ta fram en strategi för hur de tillsammans kan utvecklas och ge stöd till danskt och svenskt näringsliv. Partnerna ska lära känna varandra för att kunna bygga upp en samarbetsstruktur som sedan kan tillämpas i ett större projekt. Det innebär en bättre användning av existerande nätverk på den svenska respektive danska sidan, gemensamma metoder kring hur man arbetar med öppen innovation och andra tjänster. I takt med att öppen innovation blir allt populärare har parterna en bredare bas för att tillsammans sätta samman grupper av företagare, forskare och andra kunniga för att ta fram nya innovationer.

Fakta om projektet

Projektleder:

Boel Kjellsdotter

boel.kjellsdotter@luopen.lu.se

+46 70 603 71 02

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Lunds Universitet

Projektpartnere: Ideon, Scion DTU, Danmarks Tekniske Univeristet

Projektperiode: 15. marts 2014 - 31. december 2014

Projektets samlede budget: 194 286 EUR

Bevilget støtte fra ERUF: 97 143 EUR

Projektleder: Boel Kjellsdotter

E-mail: boel.kjellsdotter@luopen.lu.se

Tel: +46 70 603 71 02