GOComm – Global Communication in Öresund

Örecommcentret som knutpunkt för utvecklingskommunikation 
Det bilaterala centret Örecomm etablerades 2011 som en aktivitet och ett mål i Interreg IV A-projektet ”En exemplarisk kunskapsregion”. Centret som drivs av Malmö högskola och Roskilde Universitet, har utvecklat kunskapsfältet ”Communication for Development”. Erfarenheterna från arbetet med Örecomm är att utvecklingskommunikation (Communication for Development - ComDev) är ett expanderande fält och markerar Öresundsregionen internationellt som en stark aktör. Det finns stor efterfrågan på forskningsbaserad kunskap globalt, och många små Öresundsregionala aktörer som arbetar inom området.

Större samverkan mellan sociala entreprenörer, frivilligorganisationer och forskning
Målet med GOComm är att samla regionala aktörer som arbetar med utvecklingskommunikation i praxis för att de ska dra nytta av det arbete som utförs globalt inom forskningscentret. Regionala aktörer får därmed tillgång till relevant globalt nätverk och Öresundsregional infrastruktur och spetskompetens på området stärks. 
Sociala entreprenörer och frivilligorganisationer arbetar ofta ensamma i små konkreta projekt i olika utvecklingsländer. Projektets mål är att ge dessa aktörer bättre tillgång till internationella nätverk och partners samt tillgång till forsknings- och innovationsvärlden för att kunna överleva och utvecklas i en global framtid.

Fakta om projektet

Projektleder:

Marie Brobeck

brobeck@ruc.dk

+46 (0) 70 223 71 96

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Roskilde Universitet

Projektpartnere: Malmö högskola

Projektperiode: 2014-01-01 - 2014-12-31

Projektets samlede budget: 200 000 EUR

Bevilget støtte fra ERUF: 100 000 EUR

Projektleder: Marie Brobeck

E-mail: brobeck@ruc.dk

Tel: +46 (0) 70 223 71 96