Grønt Byggeri

Byggeerhvervet er vigtigt for udviklingen af Øresund-Kattegat-Skagerak-området, først og fremmest i kraft af produkterne (bygninger og anlæg, som bruges af hele befolkningen), men også fordi erhvervet beskæftiger ganske mange borgere. Både virksomheder og arbejdstagere er stadig mere mobile inden for regionen. Uddannelses- og fagtraditionerne i de 3 lande er imidlertid meget uensartede, men kan dog relateres til hinanden.

Projektet satte fokus på byggeerhverv og særligt uddannelsesdelen i ØKS-regionen, og var motiveret af et behov for at koble og relatere landespecifikke og uensartede uddannelses- og fagtraditioner til hinanden. Dette er meget aktuelt, da både virksomheder og arbejdstagere  til stadighed er mere mobile i og opererer på tværs af grænseregionen.

I forprojektet blev der gennemført en række aktiviteter, som havde til formål at kortlægge behov og kompetencer i regionen, for at indsnævre hovedprojektets fokus. Kortlægning og analyse bidrog til at gøre det klart, hvad temaet i hovedprojektet konkret skulle være: Fremtidens lederkompetencer i bygge og anlæg.

Yderligere aktiviteter i projektet har vist, at der i ØKS-regionen i den nærmeste fremtid vil være et stort behov for udbygning af både bygningsmasse og infrastruktur, og at øgede krav om produktivitet og bæredygtighed skaber et behov for at styrke lederkompetencerne blandt produktionsledere i bygge og anlægsbranchen.

Det blev i projektet tydeligt, at der er behov for et langt mere omfattende kortlægnings- og analysearbejde for at kunne definere fremtidens lederkompetencer præcist.  Derfor har forprojektet ledt til hovedprojektet "Fremtidens (produktions)ledere i bygge- og anlægsbranchen".

 

Fakta om projektet

Kontakt:

Øivind Eriksen-Vik

oivind.eriksen-vik@byggskolen.no

+47 906 44 885

Projektet bidrager til at: binde sammen regionen

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Københavns Erhvervsakademi

Norsk Prosjekteier: Norges Byggskole

Projektperiode: 1. september 2009 til 31. marts 2010[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 50 000 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 11 791 EUR

Udbetalt støtte fra norsk IR-midler: 13 189 EUR

Kontakt: Øivind Eriksen-Vik

E-mail: oivind.eriksen-vik@byggskolen.no

Tel: +47 906 44 885