Ind i barokken

En fortsat udvikling af Øresundsregionen handler om at skabe et fælles fundament. En fælles forståelse af både fortid, nutid og fremtid. Projektet tror på, at kulturen her kan spille en væsentlig rolle. At kulturen både kan skabe en øget egen forståelse og være medvirkende til at nedbryde fordomme.

Efter de seneste års store succes og erfaringer med kulturprojektet Jeppe på Bjerget er det naturligt og oplagt i forlængelse af projektets skandinaviske karakter at ekspandere til Sverige. Projektet har over 50 medvirkende fra Danmark, Sverige og Norge. De professionelle svenske medvirkende foreslog Hovdala Slott, som dels er meget egnet til projektet. Projektet fik således gennemført en opsætning af Jeppe på Bjerget.

Efter de seneste års store succes og erfaringer med kulturprojektet Jeppe på Bjerget er det naturligt og oplagt i forlængelse af projektets skandinaviske karakter at ekspandere til Sverige. Projektet har over 50 medvirkende fra Danmark, Sverige og Norge. De professionelle svenske medvirkende foreslog Hovdala Slott, som dels er meget egnet til projektet. Projektet fik således gennemført en opsætning af Jeppe på Bjerget.

Projektets mål var desuden at etablere et netværk med kreative, foretagsomme, og engagerede eksperter inden for en bred vifte af brancher. Netværket fokuserer på den kulturelle og historiske forbindelse og den skandinaviske identitet. Dette er lykkedes.

Projektet har fungeret som en katalysator, hvor mange kreative kræfter har mødt hinanden, og hvor en stor lyst til fortsat samarbejde findes. Samarbejdet mellem Hovdala Slott og Holbæk Teater er et eksempel på dette.

Fakta om projektet

Kontakt:

Holbæk Teater

info@het.dk

Projektet bidrager til at: at fremme hverdagsintegration

Delprogram: Øresund

Lead Partner: Holbæk Teater

Projektpartnere: Hovdala Slott

Projektperiode: 7. maj 2010 til 6 november 2010[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 50 000 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 19 252 EUR

Kontakt: Holbæk Teater

E-mail: info@het.dk