Innovationsbron.dk

Øresundsregionen vil fremover blive opfattet som en samlet region, når man ser på erhvervsudviklings- og uddannelsesmulighederne. Øresundsbroen, og de deraf afledte investeringer i ny infrastruktur har betydet en række nye muligheder for et større samspil mellem danskere og svenskere. Det har givet mulighed for at gennemføre fælles udviklingsprojekter mellem offentlige aktører, der vil bidrage til at realisere visionen om Øresund som Nordeuropas fremmeste vækstområde.

Projektet har bidraget til udveksling af erfaring og kompetencer indenfor udvikling af inkubatorer mellem aktører i Region Skåne og Region Sjælland gennem de to workshops der er gennemført i henholdsvis Ringsted og Malmø. Endvidere er der skabt gode kontakter mellem de deltagende repræsentanter fra inkubatormiljøerne i henholdsvis Region Sjælland og Region Skåne.

Projektets slutprodukt består af en rapport, der beskriver inkubatorbegrebet, den historiske udvikling af inkubatorer i de to regioner samt mulighederne og potentialerne for et længerevarende samarbejde mellem aktører i Region Sjælland og Region Skåne.

I rapporten peges på det danske potentiale ved at integrere de forskellige inkubatorer i et fælles handlingssystem, hvor selv meget små enheder kan udvikle vækstvirksomheder ved at være en del af et større system, hvor der kan trækkes på flere kompetencer. Endvidere er der store potentialer for det danske system ved at lære af og anvende det systematiske rådgivningssystem, som er bygget op i Region Skåne. Modsat er der gjort nogle gode erfaringer i Ringsted kommune med mentorordningen, der er bygget op på et systemisk, anerkendende grundlag, hvor der er lagt vægt på en kollektiv læringsproces. Endvidere er Vækstfabrik konceptet under opbygning i Region Sjælland, hvor der vil opstå mange synergier mellem denne konceptopbygning og den proces, der har været i gang i Region Skåne gennem de seneste år.

Fakta om projektet

Kontakt:

Ringsted Kommune

Projektet bidrager til at: fremme hållbar ekonomisk tillväxt

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Ringsted Kommune

Projektpartnere: Innovationsbron Syd, Slagelse Kommune, Væksthus Sjælland og Næstvedegnens Udviklingsselskab

Projektperiode: 14 december 2009 - 14. april 2010[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 50 000 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 20 455 EUR

Kontakt: Ringsted Kommune