KADABRA - kartläggning av datakällor och register inom bröstcancerområdet samt barriärer vid användning

Medicon Valley är en internationellt känd stark life science region. För att säkra positionen i kampen om kapital och kompetens måste Öresundsregionen dra nytta av dess unika konkurrensfördelar.

Personnummer – en unik konkurrensfördel
Ett område där Danmark och Sverige har en stor konkurrensfördel är ländernas omfattande datakällor inom hälsoområdet som är kopplade till personnummer. Att kunna använda dessa register; biobanker, kvalitetsregister, patientregister, läkemedelsregister etc. innebär möjligheter att skapa tillväxt i regionen (genom forskning för innovativa läkemedel och behandlingsmetoder samt ökade affärsmöjligheter).

Men – vem äger data?
Det finns idag inte någon fullständig överblick över tillgängliga datakällor, vem som äger data, hur data från olika källor kan samköras och om/hur man kan få tillgång till den. Projektet fokuserar på bröstcancer då det i regionen finns både starka forskargrupper, specifika databaser och stort intresse från industrin. Projektet kommer, inom bröstcancerområdet, att kartlägga datakällor, lista problem och utmaningar för att använda och samköra data samt lägga fram en handlingsplan med förslag för att lösa problem samt möjligheter att kommersialisera den kompetens som redan finns.

Kartläggningen kommer att ge forskare inom både akademi och industri en översikt över tillgängliga data inom området. Det innebär en möjlighet som kan leda till nya forskningssamarbeten som i sin tur kan leda fram till ny forskning och kommersialiseringsmöjligheter.  

Fakta om projektet

Projektleder:

Peter Nordström

pn@mva.org

+45 40 10 41 45

Projektet bidrager til at: Prioritet 1

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Medicon Valley Alliance

Projektperiode: 1 nov 2013 - 31 okt 2014

Projektets samlede budget: 200 000 EUR

Bevilget støtte fra ERUF: 100 000 EUR

Projektleder: Peter Nordström

E-mail: pn@mva.org

Tel: +45 40 10 41 45