Kommunal bæredygtig vækst i fremtidens Øresundsregion

Kommunerne fået et større ansvar for områder der skal bidrage til bæredygtig vækst, f.eks. miljø, waste management, trafik, infrastruktur, grønt udbud. Kommunerne i både Danmark og Sverige er samtidig hårdt presset i forhold til ressourcer til udvikling. Køge Kommune og Kristianstad kommune har derfor valgt at samarbejde om nytænkning og udvikling på fælles udfordringer med trafik og miljøspørgsmål.


Fælles udfordringer - nye løsninger
Køge og Kristianstad kommuner har en række udfordringer med waste management og trafikplanlægning som er bredere end kommunegrænsen/landegrænsen. Håndteringen af f.eks. affald i en kommune kan have betydning for en anden kommune, mens trafikplanlægningen kan have betydning for trafikstrømme i hele Øresundsregionen. Udveksling af erfaringer mellem de to kommuner vil give indblik i, hvordan begge kommuner arbejder med emnerne men også give input til hvordan kommunerne kan forbedre deres tiltag og pege på nye måder at løse udfordringerne på. 

Konkrete samarbejdsprojekter
Projektet vil gennem workshops og dialog identificere og udvikle kommunale kommunale samarbejdsprojekter indenfor områderne waste management og trafik som på sigt kan bidrage til bæredygtig vækst. Indenfor waste management vil en effektiv planlægning og forvaltning af affald, f.eks mindre forbrænding reducere CO2. En effektiv trafikplanlægning kan f.eks. bidrage til at flere mennesker bruger kollektiv trafik, på bekostning af privatbilisme, som også vil nedbringe CO2 forbruget. Ved at samarbejde med andre tilsvarende organisatoriske enheder fra et andet land, vil projektet kunne drage fordel af erfaringer, og omsætte den viden til konkrete tiltag, og undgå at iværksætte løsninger som allerede er afprøvet og fundet uhensigtsmæssigt.

Fakta om projektet

Projektleder:

Køge Kommue

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Køge Kommune

Projektpartnere: Kristianstad kommun

Projektperiode: 1. januar - 31. december 2014

Projektets samlede budget: 75 000 EUR

Bevilget støtte fra ERUF: 37 500 EUR

Projektleder: Køge Kommue