Kommunernas Öresundsplattform

Samarbetet mellan kommunerna är avgörande för integrationsprocessen i Öresundsregionen. Kommunerna har en lång tradition av att samarbeta i Öresundsregionen, men en viktig förändring skedde i samband med den danska kommunreformen. Vänortsmönstret förändrades och etablerade kontakter förlorades. Många projektaktörer i kommunal verksamhet (Skåne / Sjælland) upplever som en konsekvens av detta svårigheter att hitta partners och lämpliga kontakter i den Öresundsrelaterade verksamhetsutvecklingen.

Kommunernas Öresundsplattform har alltsedan de första initiativen togs 2008 syftat till att försöka åstadkomma en mer långsiktig struktur för att underlätta i kommunernas samarbete.

Projektet har lett till många nya kontakter på tvärs över sundet och har även engagerat kommuner i utkantsområdena, t.ex i Blekinge. Nya informella nätverk har utvecklats, särskilt i de fall där man påbörjat diskussioner kring nya partnerskap. Dock kvarstår huvudproblematiken i de långsiktiga målen. Under projektgenomförandet har många efterlyst stukturer som underlättar i kontakterna, alltifrån kortsiktigt utbyte till långsiktigt gemensamt utvecklingsarbete.

Sannolikt bör ett fortsatt utvecklingsarbete inom ramen för KÖP ta fasta på de prioriterade teman som lyfts fram och fokusera på att skapa "effektivare Öresundskommuner". En formaliserad kommunal Öresundsplattform  förutsätter troligen ett närmre samarbete mellan Kommunförbundet Skåne och Kommunernes Landsforening/KKR där man tar ett gemensamt ansvar för en eventuell plattform.

Fakta om projektet

Kontakt:

Sofia Florebv

sofia.floreby@kfsk.se

+4646779941

Projektet bidrager til at: binda samman regionen

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Kommunförbundet Skåne

Projektpartnere: Skåne Nordost (Hässleholm), Helsingborg stad, Kommunernes Landsforening, Greve Kommune, Vordingborg Kommune, Herlev Kommune och Dragør Kommune.

Projektperiode: 1 jan 2010 - 1. juli 2010[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 50 000 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 25 000 EUR

Kontakt: Sofia Florebv

E-mail: sofia.floreby@kfsk.se

Tel: +4646779941