Medicon Valley Drug Delivery Initiative

Medicon Valley’s Life science sektor er ikke så unik og lovende som tidligere. Mange små virksomheder er forsvundet og endnu flere kæmper i dag for overlevelse. De større virksomheder har historisk set haft stor betydning for Medicon Valley’s udvikling og en fortsat stærk farmaceutisk og medicinteknisk industri er essentiel for Medicon Valley’s fremtidige udvikling og vækst. 

Målet med projektet var at definere en række Øresundsorienterede værktøjer, som kunne bidrage til en styrket regional kapacitet indenfor drug delivery. Arbejdet med at definere de Øresundsorienterede værktøjer var ikke færdiggjot ved projektets afslutning. Partnerne har for egne ressourcer fortsat projektet. Projektets partnere ønsker at udvikle en fælles vision for arbejdet med drug delivery i Øresundsregionen og på baggrund af denne skal der etableres en række Øresundsorienterede værkstøjer, som bidrager til styrket regional kapacitet inden for drug delivery.

Projektet har i løbet af projektperioden gennemført følgende:

  • En omfattende kortlægning af drug delivery kompetencer og aktiviteter i Medicon Valley
  • En analyse af fremtidigt behov for drug delivery kompetencer i Medicon Valley
  • Et projektforslag til det videre arbejde med drug delivery i Medicon Valley
Fakta om projektet

Kontakt:

Medicon Valley Alliance

mva@mva.org

Projektet bidrager til at: bæredygtig økonomisk vækst

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Medicon Valley Alliance

Projektpartnere: Köpenhamns universitet, Region Hovedstaden, Region Skåne og Lunds universitet.

Projektperiode: 29 marts 2010 – 29 september 2010[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 49 320 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 24 660 EUR

Kontakt: Medicon Valley Alliance

E-mail: mva@mva.org

Medicon Valley Alliance Drug Delivery Initiative - Publikationer

This report contains a mapping of drug delivery activities and competences in Medicon Valley.
Medicon Drug delivery mapping (pdf)

The report presents a concrete proposal on how to strengthen drug delivery research in Medicon Valley.
Medicon drug delivery Project Proposal Report (pdf)