Pensioner i Öresundsregionen

Förprojektet Pensioner i Øresundsregionen ska analysera pensionsområdet med fokus på att identificera aktuella problemställningar och möjliga lösningsmodeller. Utöver detta ska förprojektet arbeta på att binda myndigheter och bransch samman över Öresund. Målet är att identfiera lösningsmodeller för att offentliga och privata pensionsaktörer ska kunna leverera bra information riktad till gränspendlare.

Partnerskapet kommer att anlita extern hjälp med expertkompetens inom pension och
beskattning för genomförandet av projektets aktiviteter. Partnerskapet kommer att delta på centrala möten workshops och liknande. Förprojektet ska resultera i en samlad rapport som bland annat ska innehålla analys, aktörsöversikt, ”problemkartläggning” och förslag på möjliga informationsinsatser.

Fakta om projektet

Projektleder:

Thomas Steffensen

tcs@oresunddirekt.com

+45 33 91 10 49

Projektet bidrager til at: Främja vardagsintegration

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Öresundskomiteen

Projektpartnere: Öresunddirekt Sverige, Öresunddirekt Danmark

Projektperiode: 1 januari 2014 - 1 november 2014

Projektets samlede budget: 75 515 EUR

Bevilget støtte fra ERUF: 37 757 EUR

Projektleder: Thomas Steffensen

E-mail: tcs@oresunddirekt.com

Tel: +45 33 91 10 49