Praksisorienteret undervisning med lokale cases

Case-baseret undervisning og anden praksisbaseret undervisning bliver ofte fremhævet som en effektiv måde at få studerende til at engagere sig i undervisningen. Der har gennem de sidste år været en stigende fokusering på at kunne drage nytte af praksiserfaring i undervisningen. Imidlertid er der forskellige måder at gøre dette på.

Målet med mikroprojektet har været at etablere et partnerskab mellem Lunds Universitet (LU), Copenhagen Business School (CBS) og Ekonomihögskolan (EHL) i case-undervisning og læring herom. Mikroprojektet har undersøgt forudsætningerne for et hovedprojekt med følgende formål:

1: At forbedre praksisorienteret og case-baseret undervisning.

2: At inddrage flere regionale/lokale erhvervscases i undervisningen.

I løbet af projektet er det lykkedes at skabe et overblik over de kompetencer og kundskaber, der findes indenfor case-baseret undervisning på LU og på CBS. Dette er sket ved at danne et vidensnetværk og udveksle oplysninger. Desuden er der blevet lavet en kortlægningsundersøgelse på EHL og foretaget en desk study over case-undervisningen og dens muligheder. Sidstnævnte desk study har også bidraget til at kunne placere case-undervisningen i Øresundsregionen i et pædagogisk og globalt perspektiv. Studiet viste, ikke overraskende, at CBS , EHL og LU er de uddannelsesinstitutioner i regionen, hvor metoden praktiseres mest og hvor de største kundskaber på området er samlet.

I løbet af projektet har kernegruppen på tværs af Øresund også fået indsigt i, at der på tværs af sundet deles opfattelser af, hvad god case-undervisning er, og hvilke forhindringer der findes for at metoden kan udbredes i fremtiden

Erkendelsen af en række forhindringer for udbredelsen af case-baseret undervisning,  skabte grundlag for at udarbejde tre handlingsplaner, som blev præsenteret for de interesserede universiteter ved en think tank i Malmø.

Indholdet i disse handlingsplaner var 1) At skabe en fælles åben case-database 2) at danne Øresund Case Faculty hvor underviserne fra kernegruppen og andre interesserede kan udbytte erfaringer og skabe en case-kultur 3) At udvikle en online platform for at skabe og analysere case-undervisning.

Fakta om projektet

Kontakt:

Christian Poulsen, Learning Lab

cp.ioa@cbs.dk

+45 32572732

Projektet bidrager til at: binde regionen sammen

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Learning Lab, Copenhagen Business School

Projektpartnere: Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Projektperiode: 1 sep 2010 - 1 jan 2010[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 49 884 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 20 101 EUR

Kontakt: Christian Poulsen, Learning Lab

E-mail: cp.ioa@cbs.dk

Tel: +45 32572732