Snapphane- och Göingeland

Skåne/Blekinge/Halland och Danmark har flera hundra år av gemensam historia. Skåne och Själland har än idag stora likheter i kultur, tradition och språk. Trots att länderna varit nationellt skilda i 350 år finns förutsättningar för att knyta hållbar gemenskap över Öresund och stärka banden mellan länderna. I Göingebygdens kommuner har det länge arbetats gemensamt med att sprida kunskap om snapphanehistorien.

Mikroprojektet vill utveckla samarbetet kring den gemensamma historien och underlätta integration av Skånes och Själlands invånare i allmänhet, och i synnerhet mellan Osby kommun på svenska sidan och Vordingborg kommun på den danska sidan. En förutsättning för integration är kunskap om den gemensamma historien. För att belysa den gemensamma historien har projektet en vision om att så småningom skapa ett Snapphaneland i Osby, och ett Göingeland i Lundby. Snapphane- och Göingeland blir etablerade besöksmål som bidrar till ökad sysselsättning och möjlighet att entusiasmera näringen att utveckla ytterligare produkter inom temat. Satsningen på ett gränsöverskridande entreprenörskap av detta slag bidrar på sikt till ökad turism och ekonomisk tillväxt i Öresundsregionen.

Resultatet av det gränsöverskridande samarbete är en förstudie. Förstudiet har visat, att det kräver en mängd ressourcer att skapa ett Snapphaneland och ett Göingeland.

Projektets parter har inte haft resurser till at gå vidare i ett nyt projekt.

Fakta om projektet

Kontakt:

Osby Kommun

Projektet bidrager til at: Främja hållbar ekonomisk tillväxt

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Osby kommun

Projektpartnere: Vordingborg Kommune

Projektperiode: 15 februari 2009 - 15 augusti 2009[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 50 000 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 18 817 EUR

Kontakt: Osby Kommun

Snapphane- och Göingeland