Systemeksport af cleantech løsninger i Øresundsregionen

I Öresundsregionen finns systemlösningar bland annat inom uttag av energi från avfall, vattenrening och industriell spillvärme, energieffektivisering och transporter. Der er en stor global efterspørgsel efter disse systemløsninger. Baggrunden for at vælge en Øresundsregional tilgang til systemeksport er, at cleantech-løsningerne i Skåne og Hovedstadsområdet i høj grad komplementerer hinanden.

Formålet med forprojektet var at undersøge muligheden for at eksportere grønne systemløsninger til gavn for væksten og beskæftigelsen i Øresundsregionen. Baggrunden for at vælge en Øresundsregional tilgang til systemeksport var, at cleantech-løsningerne i Skåne og Hovedstadsområdet i høj grad komplementerer hinanden. Et samarbejde om eksport af systemløsninger fra Øresundsregionen vil derfor have en bredere palet af løsninger samtidig med at den kritiske masse indenfor de enkelte løsninger vil blive forøget. Dermed ville det kunne sikres, at Øresundsregionens virksomheder kan konkurrere med virksomheder i bl.a. Tyskland, England, Frankrig, Holland og Spanien, som ofte er større.

I forprojektet er der således produceret en kortlægning af mulighederne samt gennemført workshops med interessenter på området. Kortlægningen konkluderede blandt andet at der ikke skal iværksættes en særlig indsats med henblik på at fremme offentlig systemeksport. Derimod anbefales det, at der på tværs af Øresund oprettes en besøgstjeneste, der kan professionalisere tekniske besøg i regionen og markedsføre regionens systemløsninger på cleantech løsninger til fordel for erhvervslivet med henblik på at øge den generelle systemeksport fra regionen.

Projektpartnerne havde regnet med at forundersøgelsen ville lede op til en større ansøgning til Interreg, men forundsøgelsens konklusioner har betydet en ændring i projektsamarbejdets forudsætninger, så et større projekt er ikke en naturlig følge af forprojektet.

Fakta om projektet

Kontakt:

Rune Rasmussen, Københavns Kommune

RR@okf.kk.dk

+45 33 66 23 47

Projektet bidrager til at: fremme bæredygtig økonomisk tilvækst

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Københavns Kommune

Projektpartnere: Sustainable Business Hub i Malmø

Projektperiode: 1 nov 2010 - 28 feb 2011[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 50 000 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 25 000 EUR

Kontakt: Rune Rasmussen, Københavns Kommune

E-mail: RR@okf.kk.dk

Tel: +45 33 66 23 47

Foranalyse vedr. fremme af systemeksport i Øresundsregionen

Rapporten identificerer muligheder og barrierer ved oprettelsen af en strategisk indsats til fremme af systemeksport fra offentlige og private aktører i Øresundsregionen. Rapporten indeholder også et oplæg til, hvorledes en sådan indsats kan etableres:

Systemeksport foranalyse og projektoplæg (pdf)