Ämnesdidaktik

Syftet med projektet är att etablera ett nätverk med representanter från lärar- och universitetsutbildning, offentlig förvaltning samt näringsliv i Öresundsregionen. Ett av målen för projektet är genom ett sådant erfarenhetsutbyte att arbeta fram en tänkbar utbildningsstruktur avseende en del av området hållbar utveckling inom lärarutbildningarna i regionen.

Fokus för mikroprojektet har varit ett strukturellt samarbete mellan olika lärarutbildningar samt samverkan mellan utbildning, offentliga förvaltningar och näringsliv i regionen och det lyckades projektet att skapa ett mindre interregionalt nätverk med representanter från lärar- och universitetsutbildning och offentlig förvaltning.

Samarbetet har också identifierat intressanta kopplingar mellan naturvetenskap och tekniska vetenskaper. I samarbetet har man också diskuterat en möjlig struktur för att implementera projektets idé i lärarutbildningen.

Fakta om projektet

Kontakt:

Christel Persson

christel.persson@hkr.se

+46 44 20 34 56

Projektet bidrager til at: binde regionen sammen

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Kristianstad Högskola

Projektpartnere: University College Sjælland (læreruddannelsen)

Projektperiode: 1 okt 2010 - 31 mar 2011[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 50 000 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 24 258 EUR

Kontakt: Christel Persson

E-mail: christel.persson@hkr.se

Tel: +46 44 20 34 56