Öresunds Forum för Innovation inom Nano-, Bio-, och Medicinsk Teknologi (FinNBMT)

Forskning inom nano bio är framstående vid universiteten i Öresundsregionen. Tyvärr utnyttjas forskningspotentialen för tillväxt i regionen alltför lite. Forskningsfälten nano, bio, och medtech är uppfinningsstarka, men dessvärre haltar resten av värdebyggande kedjan som omsätter forskningsresultat till en ny produkt eller ett nytt anställningstillfälle. Det krävs ett större och bredare kunskaps-, erfarenhets- och laborativunderlag än det som vanligtvis finns vid enskilda högskolor eller universitet. Genom detta projekt förenas de olika kompetenser som finns på den svenska respektive danska sidan.

Föremålet med FinNBMT är initialt att gränsöverskridande undersöka förutsättningarna för att skapa ett nätverk av laboratorium inom nano/bio, en samlingsplats, och att försöka initiera en struktur för detta. Tanken är att projektet kommer underlätta för studerande på masternivå att få bättre tillgång till applicerad kunskapsutveckling, vilket underlättar och förbättrar deras förutsättningar dels vad gäller deras kontakt med industrin och dels deras entreprenörskapande förmåga.

Den primära målgruppen för detta mikroprojekt är programansvariga och kursansvariga för master utbildningar, handledare för doktorander, representanter av inkubatorer och innovatörer som ska involveras i diskussion för att öka utrymme för att arbeta konstruktivt i Öresundsregionen med att skapa nya möjligheter för masterstudenter och postdocs att utveckla nya produkter, prototyper och tjänster.

Det övergripande målet med mikroprojektet är att gränsöverskridande undersöka förutsättningarna för att skapa ett nätverk av laboratorium inom nano/bio, i ett virtuellt nano/bio hus - en samlingsplats - och initiera en struktur för detta. Direkta resultat blir initialt att skapa en kunskapsbank, listor, i en kartläggning av de resurser som är relevanta och finns tillgängliga i regionen.  

Efter at have undersøgt en række masteruddannelser konstaterede man, at et flertal af disse egner sig til at være med i et grænseoverskridende laboratoriesamarbejde.

I projektet kom man ligeledes frem til, at et laboratorienetværk er nødvendigt for at kunne optimere udførelsen af korte, innovative højrisikoprojekter. En anden konklusion var, at et laboratorienetværk vil kunne styrke konkurrencekraften og effektivisere markedsføringen af masteruddannelser i Øresundsregionen. Dog ledte forprojektet ikke til et hovedprojekt.

Fakta om projektet

Kontakt:

Malmö Högskola

Projektet bidrager til at: binde regionen sammen

Delprogram: Öresund

Lead Partner: Malmö Högskola

Projektpartnere: Danmarks Tekniska universitet (DTU)

Projektperiode: 1 april 2010 til 30 september 2010[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 50 000 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 25 000 EUR

Kontakt: Malmö Högskola