Øresundsmodel for interkulturel undervisning i grænseregioner

Projektet tog udgangspunkt i en ”Øresundsmodel” for undervisning, som er baseret på en lokal praksisform på Geijerskolan (anvendt siden 2007), der i dag implementeres for 0-3. klassetrin. Denne undervisningsmodel, som giver børn dobbeltkompetencer i dansk- og svensk kultur og sprogforståelse, ønskede man i projektet at undersøge mulighederne for at videreudvikle og kvalitetssikre til en interkulturel undervisningsform på øresundsregionalt plan. Modellen kan bidrage til at skabe nye integrerede undervisningsformer på tværs af sundet, hvor de yngste elever får kendskab til sprog, kultur og samfundet i Øresundsregionen. 

For at sikre, at en lokalt forankret model på Geijerskolan kan udbredes øresundsregionalt, har et mål med projektet været at videreudvikle og kvalitetssikre undervisningsmodellen og gøre den til en egentlig grænseregional pædagogisk undervisningsmodel, som kan anvendes og spredes bredt på grundskoletrin i regionen.

Forprojektets mål var at:

1) konkretisere undersøgelser og metoder samt skrive en ansøgning til hovedprojektet.

2) identificere relevante skoler i Københavnsområdet.

I forprojektet blev der ud over ovenstående mål arbejdet med at udvikle planer for organisationen og med at sprede information om projektet. Desværre blev en ansøgning til et hovedprojekt ikke indfriet i løbet af forprojektet, men arbejdet blev påbegyndt med blandt andet udvikling af teoretiske modeller og beskrivelser af metoderne for kvalitetssikring. Projektet er fortsat med at bygge videre på det allerede etablerede samarbejde.

Der blev i projektperioden gennemført 5 seminarer under 5 overskrifter, som blandt andet havde til formål at skabe et netværk af skoler, som kunne indgå i det planlagte hovedprojekt samt at hente inspiration og kundskab om interkulturel pædagogik fra andre grænseregioner hvor der findes erfaringer med nordisk og internationalt skolesamarbejde.

Fakta om projektet

Kontakt:

Susanne Månsson

susanne.mansson@malmo.se

+46 040 346455

Projektet bidrager til at: Vardagsintegration

Delprogram: Öresund

Lead Partner: SDF Limhamn-Bunkeflo Geijerskolan

Projektpartnere: Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU), Malmö Högskola (Mah), Föreningarna Nordens Förbund (FNF). Associerade partners är Foreningen Norden Malmö og København.

Projektperiode: 1 maj 2011 - 1 oktober 2011[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 50.000

Udbetalt støtte fra ERUF: 25.000

Kontakt: Susanne Månsson

E-mail: susanne.mansson@malmo.se

Tel: +46 040 346455

Øresundskoler