CATE - Cluster for Accelerator Technology
Materialeforskning i verdensklasse kommer til Øresundsregionen via byggeriet af acceleratorerne ESS og MAX-IV. Der er muligheder for kontrakter og arbejdspladser, og partnerne bag CATE projektet vil bidrage til at vores virksomheder er gearede til at samarbejde og byde på opgaverne.

Leverandører til fremtidens forskning

European Spallation Source (ESS) er under etablering i Lund og bliver et forskningscenter i Lund, som vil rumme et gigantisk mikroskop. Mikroskopet bliver i stand til at fotografere og filme enkelte atomer i mange materialer. MAX IV er et nationalt laboratorium ved Lunds universitet. Laboratoriets acceleratorer producerer røntgen stråler af høj intensitet og kvalitet – og i 2016 vil de have den klareste røntgen stråle i verden.

For at leve op til standarderne for kontrakter indenfor design, byggeri, konstruktion og servicering af accelerator forskningsanlæg skal virksomhedernes forståelse for acceleratorteknik højnes og de højteknologiske kompetencer styrkes. Konstruktionen af en accelerator kræver eksempelvis kundskab i elektronstrålesvejsning, præcisionsbearbejdning af kopper, samt detektor og dataindsamlingsteknikker for kontrol af partikelstråling.

Helt konkret har CATE projektet identificeret virksomheder i Øresund-Kattegat-Skagerrak, der er relevante for acceleratorsektoren og informeret dem om byggeriet af ESS og MAX-IV. Det er virksomheder indenfor eksempelvis materialebearbejdning, måleteknik, konstruktion, ingeniører og automation.

400 virksomheder har deltaget på informationsmøder, 100 virksomheder er registreret på CATEs hjemmeside og 40 har deltaget i individuelle forløb med specifik information om de typer acceleratorkomponenter der skal produceres.

Et væsentligt resultat af CATE projektet er et kompetenceløft til regionale virksomheder om konstruktion og byggeri af et acceleratormodul. Over 200 medarbejdere fra 35 virksomheder har deltaget på seks kurser for kompetenceudvikling indenfor krav og konstruktionsudfordringer ved moderne acceleratorteknik. Virksomhederne har også fået praktisk erfaring ved forsøg med at bygge komponenter til et acceleratormodul.

Grænseoverskridende

En accelerator er et kompliceret byggeri, og der er brug for mange teknikker og kompetencer. Ved at samle virksomheder og eksperter fra hele Øresund-Kattegat-Skagerrak har CATE-projektet bidraget til at skabe synlighed om den klynge af virksomheder, der har de nødvendige specialkompetencer til at bygge en accelerator; fra design til konstruktion og byggeri samt servicering af en forskningsaccelerator. Gennem CATE-projektet har virksomheder, der kan være underleverandører til konstruktion og service af ESS og MAX-IV-acceleratorerne, fået mulighed for at byde ind på opgaver på lige fod med større europæiske virksomheder.

Lunds universitet tager resultaterne fra CATE et skridt videre. Man har etableret et nyt kompetencecentrum, på Lunds Tekniske Højskole, ProMaTen, der skal fortsætte den kompetenceudvikling af virksomheder der blev påbegyndt gennem CATE. Læs mere her.

Læs mere om CATE her

CATE - hvad er CATE

Præsentation: "CATE - Cluster for Accelerator Technology"

CATE-projektet har lavet en præsentation af projektet. Se den ved at klikke på billedet.

 CATE rapport

Folder til virksomheder: "Bli en del av Skandinaviens high-tech!"

Fakta om projektet

Kontakt:

Caroline Hansson / Claes Fahlander

caroline.hansson@luopen.lu.se / claes.fahlander@nuclear.lu.se

+46 46 222 17 47 / +46 46 222 03 32

Webside:

www.cateproject.se

Delprogram: Öresund-Kattegat-Skagerrak

Lead Partner: Lunds universitet

Norsk Prosjekteier: Universitetet i Oslo

Projektpartnere: Medfinansiering:
Aarhus Universitet, Roskilde Universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Væksthus Midtjylland, Aarhus Universitet, Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Sjælland, Force Technology, DTU/Risö.

Parter som deltar i projektet utan medfinansiering:
Sydsvenska Industri och Handelskammaren, Dansk Industri, Oslo Teknopol

Projektperiode: 1. januar 2011 - 30. juni 2014[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 1 806 469 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 773 045 EUR

Udbetalt støtte fra norsk IR-midler: 104 151 EUR

Kontakt: Caroline Hansson / Claes Fahlander

E-mail: caroline.hansson@luopen.lu.se / claes.fahlander@nuclear.lu.se

Tel: +46 46 222 17 47 / +46 46 222 03 32

Webside: www.cateproject.se