Oslo-København tur/retur på én dag. Hurtig transport skal binde Skandinavien sammen og øge konkurrencekraften.

COINCO North
Oslo-KBH på 8 timer hindrer udvikling. ”Andre steder i Europa udbygges infrastrukturen med højhastighedstog. Hurtig transport binder Skandinavien sammen og øger vores konkurrencekraft”. For at udnytte potentialet ved øget integration er løsningen hurtigere og mere miljøvenlig togtrafik.

Tiden er en konkurrenceparameter

Transportkorridoren Oslo-Göteborg-Malmö/KBH skal udvikles for at realisere et unikt potentiale for tættere integration og øget konkurrenceevne. Regionale og lokale beslutningstagere har gennem projektet COINCO NORTH fået opmærksomhed på visionen – et samarbejde om innovation og vækst kan køre på skinner ved at forbedre transportnettet.

Vision skaber grundlag for handling

  • Visionen er skabt og der er stor opmærksomhed blandt lokale og regionale beslutningstagere om den.
  • Analyse viser, at hvis det kun tager 2½ time med tog fra Oslo til København, så tager folk toget i stedet for flyet.
  • Plan for infrastrukturen og konkrete forslag til handlinger for hvordan området kan øge konkurrencekraften via hurtigere forbindelser.

Infrastrukturen er rygraden i samfundets udvikling og et afgørende vilkår for den økonomiske udvikling af regionen. Kombineret med øget samarbejde indenfor erhvervsudvikling, innovation og uddannelse bidraget det til at gøre regionen til et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed.

En fremtid på skinner

Fundamentet er lagt og visionen arbejder videre indenfor rammerne af COINCO II, som gennemføres i perioden 2012-2014.

Video

 

Fakta om projektet

Kontakt:

Floire Nathanael Daub

fnd@oslo.teknopol.no

+47 93 45 61 46

Delprogram: Öresund-Kattegat-Skagerrak

Lead Partner: Business region Göteborg

Norsk Prosjekteier: Oslo Teknopol IKS

Projektpartnere: Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Østfold fylkeskommune, Västra Götalandsregionen, Region Halland, Region Skåne, Malmö Stad, Helsingborg Stad, Trafikverket, Jernbaneverket, Statens vegvesen, Göteborg & Company.

Projektperiode: 15 september 2009 - 30 juli 2011 [Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 1 337 586 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 176 448 EUR

Udbetalt støtte fra norsk IR-midler: 322 711 EUR

Kontakt: Floire Nathanael Daub

E-mail: fnd@oslo.teknopol.no

Tel: +47 93 45 61 46