Framtidskuster – hållbar utveckling i kustsamhällen
Kyststrækninger udvikler sig fra naturens side over milliarder af år. De seneste 150 år har industrialisering og urbanisering i Öresund-Kattegat-Skagerrak imidlertid lagt pres på udviklingen af kysterne i regionen. Projektet Framtidskuster ville derfor lægge en plan for, hvordan vi kommer udviklingen i møde og skaber vækst på en holdbar måde.

Kystsamfund under store forandringer
Havet har i mange tusinder af år skabt et fællesskab mellem de skandinaviske lande og udgjort en livskilde for befolkningen. De seneste 150 år har kystområderne rundt omkring i Öresund-Kattegat-Skagerrak undergået store forandringer såsom urbanisering, industrialisering og globalisering. Folk flytter til byerne og derfor vedligeholdes kysterne ikke alle steder, stigende turisme og privatiseringen af frie fiskeressourcer udfordrer miljøet omkring kysterne.

Udviklingen kan imidlertid vendes til noget positivt, der kan skabe vækst i regionen. Derfor arbejdede projektet Framtidskuster for at finde ud af, hvordan vi kan imødekomme udviklingen på en måde, så vi kan skabe en holdbar, økonomisk tilvækst.

Strategier for holdbar kystudvikling
Projektet ville samle viden i regionen om holdbar kystudvikling og senere bruge denne viden til at lave strategier for, hvordan Öresund-Kattegat-Skagerrak-områdets kystsamfund kan imødekomme fremtiden.

Projektet deltes op i underprojekter, der undersøgte vestsvenske, nordjyske og sörlandske kystområder og deres udviklingsmuligheder. Idéen var, at hvert kystområde kunne berette om forskellige erfaringer, som kan komme til gavn andre steder i regionen. Læs mere om, hvad projekterne gjorde, i præsentationsbrochuren nederst på siden.

Undersøgelserne blev til anbefalinger om, hvordan samfundene kan imødekomme udviklingen på en holdbar måde. Eksempelvis viste undersøgelser, at satsninger på turisme kan få turister til at ville flytte til mindre befolkede områder og dermed udvikle områderne i det lange løb. For flere konklusioner kan du læse rapporten med projektets resultater nederst på siden. 

Netværk og samarbejder fortsætter
Framtidskuster skabte et stort netværk mellem forskere, myndigheder, handel og industri, der studerede de forskellige kystområder (det nordvestlige Jylland, Sörlandet, Bohuslän og Øresund)og udvekslede information i delprojekterne. Anbefalingerne fra projektet muliggør, at kystområderne kan udvikle sig på en holdbar måde. Det kræver dog, at aktørerne gør brug af anbefalingerne og implementerer dem aktivt.

Rapporter

Framtidskuster info

1. Præsentation af projektet

Framtidskuster præsentationsrapport

2. Anbefalinger til udviklingen af kystsamfund (EN)

Framtidskuster_rapport 3

3. The need for common goods for costal communities (EN)

Fakta om projektet

Kontakt:

Mia Larson

Mia.Larson@ism.lu.se

+46 (0)42 35 66 21

Webside:

www.framtidskuster.org

Delprogram: Öresund-Kattegat-Skagerrak

Lead Partner: Lunds universitet

Norsk Prosjekteier: Vest-Agder fylkeskommune

Projektpartnere: Helsingborg kommun, Högenäs kommun, Handelshögskolan vid Göteborg universitet, Kungälvs kommun, SAXO-instituttet, Han Herred Havbåde, Roskilde Universitet

Projektperiode: 1. januari 2010 - 31. december 2012[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 1 449 740 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 447 026 EUR

Udbetalt støtte fra norsk IR-midler: 212 450 EUR

Kontakt: Mia Larson

E-mail: Mia.Larson@ism.lu.se

Tel: +46 (0)42 35 66 21

Webside: www.framtidskuster.org

Projektnyheter
Andra artiklar om Framtidskuster

Läs artiklarna "Bubbelbad eller utflyttning" och "Det händer i hamnen" online.
MIHngel nr. 4, 2010. S. 26
MIHngel 1, 2011. S. 24

Rapporter om kustsamhällen:
Lokalbefolkningens, entreprenörers och turisters uppfattningar om Marstrands turistindustri – En kartläggning (pdf)