Fremtidens (produktions)ledere i bygge- og anlægsbranchen
Oslo, Göteborg og Malmö/København er med sine ni millioner indbyggere et sammenhængende vækstområde, hvor der de kommende år vil være behov for forbedringer af bygninger og infrastruktur. Projektet FLIBA har arbejdet med at udvikle eksisterende uddannelser inden for bygge- og anlægsbranchen og gøre nuværende og kommende ledere endnu bedre end i dag.

Fremtidens lederkompetencer – en del af undervisningen

Vi har fælles skandinaviske udfordringer indenfor bygge- og anlægsbranchen i form af stigende krav om bæredygtighed og kvalitet. Byggebranchen mangler desuden ledelseskompetencer for at blive mere effektiv og produktiv. De eksisterende uddannelser matcher ikke fremtidens efterspørgsel og behov i branchen. Partnerne bag projektet ”Fremtidens (produktions-)ledere i bygge og anlægsbranchen” har arbejdet med denne udfordring.

Samarbejdet mellem de otte uddannelsesinstitutioner indenfor byggeri og anlæg har resulteret i samarbejdsaftaler mellem eksempelvis Københavns Erhvervs Akademi (KEA), Københavns Erhvervs Akademi (KEA) og Chalmers, KEA og Fagskolen Oslo Akershus.

Et andet resultat af projektet er udvikling og indførelse af det fælles værktøj Building Information Modelling (BIM). Ifølge partnerne, kan uddannelsesinstitutioner også fremover bruge BIM til aktivt at udvikle og opdatere eksisterende uddannelser i forhold til de kompetencer eleverne kommer ud med indenfor grønt og bæredygtigt byggeri.

Virtuel platform sikrer vidensdeling
Projektet har endvidere udviklet en virtuel platform for erfaringsudveksling mellem undervisere indenfor byggeri, produktion og ledelse. Blandt andet byder platformen på et debatforum, hvor underviserne kan dele idéer og uploade undervisningsmateriale. Det er tanken, at den virtuelle platform ikke alene skal fungere som et redskab for projektet men spredes til hele branchen og undervisningssektoren. Se mere om den virtuelle platform Bimbyen her.

Læs mere på www.fliba.dk.

De bedste byggeledere håndterer både teknik og mennesker
Et andet resultat af projektet er en kortlægning af nødvendige lederkompetencer i bygge- og anlægsbranchen. Fagtekniske kompetencer kan ikke stå alene i ledelse af store bygge- og anlægsprojekter. Ledelse af mennesker, planlægning, kommunikation og samarbejde tegner sig også i profilen af den gode byggeleder. Det viser analyser, som partnerne gennemførte i Sverige og Danmark.

På baggrund af analyserne har partnerne udviklet eksisterende uddannelser og etableret nye, så lederskab inkluderes tværfagligt. De norske partnere integrerer ledelse i alle fag, mens Københavns Erhvervsakademi indfører temauger om ledelse og har oprettet en 2-årig byggekoordinatoruddannelse. Læs også hvordan byggekoordinatorer er med til at øge produktiviteten.

Se Morten Juel Hansen fra Københavns Erhvervsakademi fortælle om kortlægningen af kompetencer her. Se Per Erik Josephson fra Chalmers tekniska högskola fortæller om fremtidens byggeledere her.

Se mere om projektet her

Du kan læse mere om projektet på www.fliba.eu  og hvis du er fagligt interesseret, er der meget mere at hente på platformen www.bimbyen.dk

 

Fakta om projektet

Kontakt:

Øivind Eriksen-Vik

oivind.eriksen-vik@byggskolen.no

+47 90 64 48 85

Webside:

fliba.dk/forside

Delprogram: Öresund-Kattegat-Skagerrak

Lead Partner: Københavns Erhvervsakademi

Norsk Prosjekteier: Norges Byggskole

Projektpartnere: Danmarks Tekniske Universitet, Chalmers Tekniske Högskola samt KY-akademien.
Endvidere er der tre norske underpartners: Vestby videregående skole, Nes videregående skole, Fagskolen i Oslo.

Projektperiode: 1. januar 2011 - 30. juni 2014[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 2 099 370 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 691 343 EUR

Udbetalt støtte fra norsk IR-midler: 286 664 EUR

Kontakt: Øivind Eriksen-Vik

E-mail: oivind.eriksen-vik@byggskolen.no

Tel: +47 90 64 48 85

Webside: fliba.dk/forside

Fremtidens (produktions)ledere i bygge- og anlægsbranchen