Fælles Nordisk undervisning er grænseoverskridende!

Grænseoverskridende Nordisk Undervisning (GNU)
12 skoler, 1200 elever og over 100 lærere har deltaget i projekt ”Grænseoverskridende Nordisk Undervisning” for at bevise, at et fælles undervisningsforløb på tværs af nationale grænser er muligt, hvis både ledere, lærere og elever på skolen vil det.

Skandinavien – zonen for den nærmeste forskel

Partnerskabet i projektet har udviklet fælles uddannelsesmodeller, der giver inspiration til, hvordan skoler kan samarbejde på tværs af grænser. 

Et væsentligt resultat af projektet er udviklingen af 18 fælles grænseoverskridende undervisningsforløb og fælles nordiske læreplaner. Traditionelt har elever lært OM andre lande. Samarbejdet i dette projekt har muliggjort elevernes læring MED et andet land. Vi er ens i Skandinavien og alligevel forskellige. Ensartetheden giver eleverne umiddelbar tillid og basis for fælles læring – om det faglige emne og om forskellighederne mellem landene. Et resultat af projektet er konkrete læreplaner for fire fag: modersmål, science, historie/samfundsfag og matematik. Du kan hente læreplanerne her: 

Partnerskabet har også udviklet i skoleudviklingsmodeller, så projektets erfaringer kan komme flere skoler til gode. De har blandt andet prøvet mentorordninger, sidemandsoplæring og job-shadowing.

På det praktiske plan har skolerne afprøvet digitale teknologier og hvordan de kan anvendes i grænseoverskridende undervisning. De har også udviklet digitale mødesteder, hvor elever og lærere mødes for at planlægge fælles undervisning – enten på samme tid online eller et virtuelt rum, hvor man kan logge ind når som helst. En erfaring fra projektet er, at IT niveauet på skolerne er meget forskellig, og at det kan blive en udfordring for udbredelsen af fælles undervisningsforløb til alle skoler i hele Øresund-Kattegat-Skagerrak-regionen.

Tips og tricks til fælles undervisningsforløb

Projektsamarbejdet har sat gang i en bevægelse fra venskabsbaseret samarbejde mellem klasser til bredere skolesamarbejde.

Derfor har partnerne formuleret en række tematiske erfaringer og nøglespørgsmål. Så hvis din skole vil igangsætte og planlægge egne grænseoverskridende undervisningsforløb og projekter, kan du få det store indblik i bogen ”Endelig er det blevet muligt – grænseoverskridende nordisk undervisning via digitale teknologier”, som du kan læse her. Du kan også se mere om forskningsresultaterne i højre kollonne.

Læs mere om projektet på hjemmesiden: www.projektgnu.eu

Projektet er et synligt bevis på, at hvis skoler og kommuner fokuserer på det nordiske samarbejde, så kan fælles grænseoverskridende undervisning lade sig gøre – og eleverne får ekstra læring med hjem.

Få et overblik over projektet eller elevernes mening i disse film

 

Se hvad eleverne synes om projektet 

 

Flere klassekammerater med Grænseoverskridende Nordisk Undervisning – Katrine Harboe og Maj Andersen fra 6.C på Absalons Skole i Roskilde (Danmark) fortæller:

Fakta om projektet

Kontakt:

Karsten Gynther

kgy@ucsj.dk

+45 72 48 10 85

Webside:

www.projektgnu.eu

Delprogram: Öresund-Kattegat-Skagerrak

Lead Partner: University College Sjælland

Norsk Prosjekteier: Høgskolan i Vestfold

Projektpartnere: Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Högskolan Väst, Roskilde kommune, Trollhättan kommun, Kungälvs kommun, Mölndals stad, Kungsbacka kommun, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Østfold, Gulskogen skole i Drammen kommune, Selvik skole i Sande kommun, Kjølberg skole i Frederiksstads kommune, Pedagoisk senter i Frederikstads kommune

Projektperiode: 1. august 2011 - 31. oktober 2014[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 3 938 202,00 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 1 479 000 EUR

Udbetalt støtte fra norsk IR-midler: 245 002 EUR

Kontakt: Karsten Gynther

E-mail: kgy@ucsj.dk

Tel: +45 72 48 10 85

Webside: www.projektgnu.eu