Lydkunst skabes i mødet mellem kunst og kulturarv og synliggør de skandinaviske kyster og vores identitet som en kystnær region.

In Site
Hvordan engageres unge i vores fælles skandinaviske kulturarv via kunst? Hvordan kan man skabe samarbejde mellem kunst og kulturarv – og kan kunsten bruges til at vise og gøre vores kulturarv interessant? Dette er centrale spørgsmål som partnerne i In Site-projektet har arbejdet med.

The Distant Sound – lyden af Skandinaviske kyster

Hovedresultatet af In Site-projektet er et kunstværk af lyd, der strækker sig over lange kyststrækninger og sætter fokus på vores fælles kyst-kulturarv i Skandinavien. Ved at anvende Grimetons radiostation skabte projektpartnerne et lyd-kunstværk som blev sendt med radiobølger over kyststrækningen fra Bornholm via Vestsverige og til Moss i Norge. Grimeton-radiostation er fra 1924 og blev bygget til at sende radio over Atlanten. Den er på UNESCOs liste over verdenskulturarv.

Værket ”The Distant Sound” blev opført i sommeren 2014 og er en lydinstallation inspireret af jingler, som forskellige skandinaviske radiostationer har brugt som kendingsmærker.

Partnerne har også arbejdet for at engagere unge i kulturarven via kunst, digitale spil, kulturarvskonkurrencer og helleristningsprojekter (se film nedenfor).

Kulturarvens udfordringer

På trods af stor succes med værket viste det grænseoverskridende samarbejde tydeligt udfordringerne med at arbejde med kunstnere til at illustrere kulturarv. Kunsterne arbejder ofte efter egne arbejdsprocesser og målsætninger, hvilket gør det lokale engagement svært opnåeligt.

Projektet har udgivet publikationen “the Distant Sound” hos forlaget Art and Theory Publishing, hvor du blandt andet kan læse artiklerne ”Öresund och Västerhavet – kust och kultur” af Tomas Nilsson og ”Konsten att bryta gränser” af Anita Larsson Modin. 

Du kan se filmen her  

 

Du kan se tre film om projektet In Site

 Med helleristninger som inspiration

Fakta om projektet

Kontakt:

Anita Larsson Modin

anita.larsson-modin@vgregion.se

+46 (0)521 26 41 00

Webside:

projectinsite.eu

Projektet bidrager til at: Fremme hverdagsintegration

Lead Partner: Västarvet - Västra Götalandsregionen

Norsk Prosjekteier: Fredrikstad kommune

Projektpartnere: Ystad Konstmuseum, Hallands Konstmuseum, Lysekils kommun, Vitlycke museum, Strömstad kommun, Fredrikstad museum, Punkt Ø, Bornholms Kunstmuseum

Projektperiode: 1 januari 2012 - 20 september 2014[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 1 556 087 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 634 792 EUR

Udbetalt støtte fra norsk IR-midler: 71 220 EUR

Kontakt: Anita Larsson Modin

E-mail: anita.larsson-modin@vgregion.se

Tel: +46 (0)521 26 41 00

Webside: projectinsite.eu