Samarbejde mellem maritime brancheorganisationer synliggør tekniske løsninger og skaber mulighed for overholdelse af EU regler

NOVI-Maritim – Nordisk Virtuel Maritim Industriklynge
Skrappe EU-regler og miljøkrav til skibsfarten er en udfordring for skibsredere at følge. Resultatet er eksempelvis, at de internationale regler for ballastvand ikke overholdes. Der er myter om forhindringer og manglende viden om løsninger. De tre skandinaviske maritime brancheorganisationer har samarbejdet i projekt NOVI Maritim og påvist at miljøvenlig og bæredygtig skibsfart er mulig.

Tekniske løsninger for bæredygtig skibsfart findes

Partnerne i NOVI Maritim projektet har sat fokus på de tekniske løsninger og muligheder og dermed at fjerne de hindringer, der opleves af rederier og havne for gennemførsel af nye regler. Partnerne har fokuseret på to miljøproblemstillinger – ballastvand og drivhusgasserne NOx.

Konklusionen fra projektet er tydelig: de tekniske løsninger findes, og priserne er fordelagtige i øjeblikket. Der findes veludviklede løsninger til rensning af ballastvand, som ikke indtil nu har været anvendt. Men skibsrederne har brug for rådgivning og oversigt over godkendte systemer. Det samme er gældende for udledningen af NOx, som er kvælstofoxiderne NO og NO2, og udledes ved afbrænding af fossile brændstoffer især fra dieseldrevne anlæg og motorer.  De tekniske løsninger findes, men hvis de nye EU-regler ikke håndhæves effektivt, vil de formodentlig ikke få positiv virkning på miljøet, vurderer partnerskabet.

Mange fragtskibe bruger ballastvand under transport. Ballastvandet kan indeholde såkaldte fremmede arter, ex mindre havdyr og andre organismer, som lever der, hvor ballastvandet bliver taget om bord. Når ballastvandet senere udledes i et andet økosystem, altså der hvor skibet er sejlet hen, kan disse arter udgøre en trussel for havmiljøet (kilde: shipowners.dk).

Projektet har synliggjort eksisterende tekniske løsninger, der findes i dag, for at skibsejerne kan overholde regler om ballastvand. De har også skabt kontakt til leverandører af løsninger og rederier, og dermed skabt lettere adgang for virksomheder til at sælge deres anlæg til håndtering af ballastvand.

Koordinering af skandinaviske synspunkter

Gennem NOVImaritim har partnerne etableret et struktureret samarbejde og opnået tilstrækkelig størrelse på den internationale scene til at påvirke internationale regler og synliggøre skandinavisk viden og kompetencer indenfor skibsfart.

Ifølge partnerne kan en fælles ageren i internationale maritime organisationer som SEA Europe og IMO (International Maritime Organisation) være med til at fremme den dagsorden om bæredygtig og miljøvenlig produktion, som Skandinavien står for. Det kan også sætte fokus på den teknologiske viden og kompetencer, som de skandinaviske lande besidder i den globale maritime industri, understreger partnerskabet.

Læs mere i de to brochurer.

Fakta om projektet

Kontakt:

Marianne Eltong Gade

mel@danskemaritime.dk

+45 33 45 43 93

Projektet bidrager til at: Främja hållbar ekonomisk tillväxt

Delprogram: Öresund-Kattegat-Skagerrak

Lead Partner: Danske Maritime

Norsk Prosjekteier: Norsk Industri

Projektpartnere: Swedish Maritime Technology Forum

Projektperiode: 1 mars 2013 – 31 december 2014[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 503 688 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 224 066 EUR

Udbetalt støtte fra norsk IR-midler: 20 864 EUR

Kontakt: Marianne Eltong Gade

E-mail: mel@danskemaritime.dk

Tel: +45 33 45 43 93

NOVI-Maritim – Nordisk Virtuel Maritim Industriklynge