Nano Connect Scandinavia
Forestil dig vandbaseret maling, der ikke bliver opløst når det regner eller et luftfilter, der hindrer udslippet af giftig røg fra fabrikker. Nanoteknologi kan ændre traditionelle industrier og gøre det muligt at fremstille banebrydende materialer. Men udvikling af nye materialer sker bedst i samarbejdet mellem forskning og industri. Et samarbejde, som Nano Connect Scandinavia forsøgte at etablere.

Ny teknologi kræver samarbejde 
Projektet Nano Connect Scandinavia startede på baggrund af en problemstilling i både Norge, Sverige og Danmark. Nanoteknologi er stadig et ungt og uudforsket felt, og fælles for de tre lande var, at industrien sjældent tog initiativ til at samarbejde med forskningsverdenen. Hvis ikke denne situation blev ændret, ville den skandinaviske industri kunne risikere at misse den rivende udvikling, der er i gang på området. Nano Connect Scandinavia satte sig derfor for at skabe en mødeplads, som var attraktiv for både forskere og virksomheder. En mødeplads, hvor de kunne danne partnerskaber og sparre og dermed sikre, at Skandinavien i fremtiden kan være med i verdensklassen inden for innovation, implementering og forskning i nanoteknologi.

Projekt skaber netværk
Projektet har afholdt 30 seminarer, workshops og konferencer med det formål at informere, diskutere og skabe netværk blandt virksomheder og forskning. Ifølge projektleder Johan Borgström var projektets to Update-konferencer projektets største succes. Disse konferencer tiltrak et stort antal deltagere, ud af hvilke halvdelen var fra industrien. Det store fremmøde beviste, at projektets rolle var nødvendig for at skabe kontakter og samarbejde mellem industri og forskning. Og endda mellem industri og industri.

En af de helt store succeser på Update-konferencerne var match making-sessionerne, som gav virksomheder og forskere mulighed for at booke møder med hinanden. Resultatet blev, at 14 nye projekter er sat i søen – heraf 6 projekter på tværs af Øresund. Et eksempel på et match er Volvo Technologi i Gøteborg, som fik besøg af forskere fra Danmarks Tekniske Universitet og Lunds universitet, for at diskutere, hvordan deres energirelaterede udfordringer kan løses med nanoteknologi.

Nano-netværk lever videre
Nano Connect Scandinavia har i løbet af projektets tre år skabt netværk og grundlag for, at regionens ressourcer indenfor nanoteknologi kan udnyttes mere optimalt på tværs af industri og forskning. Fremtiden ser således lys ud, selvom projektet nu er afsluttet: netværket er stærkt og kontakterne lever videre. I fremtiden vil det være langt nemmere for de involverede parter at komme i kontakt med de rette forskere eller virksomheder. Lunds Universitet arbejder desuden på at afholde endnu et Update seminar, hvor mange flere nye partnerskaber forhåbentlig kan etableres.

Læs mere om projekts resultater og aktiviteter i brochuren i højre side eller se videoen om nanoteknologi herunder.

Video

Fakta om projektet

Kontakt:

Lunds Universitet

Webside:

www.nano-connect.org

Delprogram: Öresund-Kattegat-Skagerrak

Lead Partner: Lunds Universitet

Projektpartnere: Roskilde Universitet, Köpenhamns universitet, Chalmers tekniska högskola, Danmarks Tekniske Universitet, Göteborgs universitet, Högskolan i Halmstad

Projektperiode: 1. maj 2009 – 30. april 2012[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 4 503 063 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 2 074 793 EUR

Kontakt: Lunds Universitet

Webside: www.nano-connect.org