Rekreative ruter
Mere turisme kan bidrage til at skabe vækst i yderområder. Såvel klassisk turisme som den mere rekreative og aktive turisme skaber liv og udvikling. Se hvordan partnerne i projekt Rekreative Ruter har aktiveret det lokale erhvervsliv og skabt forudsætninger for mere rekreativ turisme i yderområder.

Har turisme i yderområder potentiale?

Resultaterne fra Rekreative Ruter viser tydeligt, at en fokuseret indsats og samarbejde mellem det lokale erhvervsliv, frivillige foreninger og offentlige organisationer, kan skabe kritisk masse til at udnytte den allerede eksisterende infrastruktur som f.eks. cykelstier og vandreruter.

Udvikling af det lokale erhvervsliv

En god løsning til at skabe lokalt samarbejde om bl.a. rekreativ turisme er etableringen af såkaldte gateways. En gateway er et fysisk samlingspunkt - én indgang - til rekreative oplevelser i et område. Alle informationer om vandreruter, cykeludlejning, overnatning, mad, etc. findes på dette samlingspunkt. Som turist behøver du derfor kun gå ét sted hen for at få overblik.

Gateway’en samler ikke kun informationer til turisterne på ét sted – det er også samlingspunktet for det lokale erhvervsliv og skaber grundlag for handel i forbindelse med rekreativ turisme.  Samarbejdet mellem frivillige foreninger, næringsliv og offentlige organisationer har fået et navn og et mål, hvor alle har en funktion.

Ved at fokusere formidling og samarbejde med det lokale erhvervsliv er der skabt ca. 40 succesfulde gateways rundt omkring i Øresund-Kattegat-Skagerrak området. De deltagende virksomheder melder, at de har fået kompetenceløft og nye ideer til samarbejdsmuligheder og forretningspartnere i deres lokalområde.

Der er også udviklet en mobilapplikation som formidler ruterne og viser de etablerede gateways. Læs mere på Scandinavian trails - aktive naturoplevelser i Skandinavien.

Flere gateways på de rekreative ruter

Etableringen af gateways fortsætter.  Region Hovedstaden er blevet en del af de rekreative ruter og kommet med på APP’en. Kommunerne rundt Oslofjorden har sat strategisk fokus på rejseliv og rejselivsnæring – bl.a.i Buskerud og Akerhus er en række lokale aktører gået sammen om at blive såkaldt ”Cyklist velkommen-destination”.

Og i det opfølgende projekt ”Gateways – værktøj for destinationsudvikling” sættes yderligere fokus på virksomhedsudvikling og etablering af flere gateways.                 

Se film

   

Du kan se flere film på you tube kanalen Rekreative Ruter

Læs mere

Rekreative Ruter hvad er en gateway image

Læs mere om hvad en Gateway er.

Ladda ner

Rekreative Ruter - Gateway kort

Se kortet over etablerede gateways i projektet.

Ladda ner

Læs om Rekreative Ruters kvalitetssystem.

Ladda ner

 

Fakta om projektet

Kontakt:

Mette Arleth

mea@rn.dk

+45 96 35 13 25

Webside:

www.rekreativeruter.eu

Delprogram: Öresund-Kattegat-Skagerrak

Lead Partner: Region Nordjylland

Norsk Prosjekteier: Østfold fylkeskommune

Projektpartnere: Region Nordjylland, Hjørring Kommune, Frederikshavns Kommune, Visitnordjylland, Region Sjælland, Skov- og naturstyrelsen Vendsyssel, Østdansk Turisme, Visitkalundborg, Odsherreds Turistbu-reau, Læsø Kommune, Faxe Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Jammerbugt Kommune, Køge Kom-mune, Brønderslev Kommune, Mariagerfjord Kommune, Morsø Kommune, Odsherred Kommune, Re-bild Kommune, Ringsted Kommune, Rold Skov natur- og kul-turcenter, Skov- og Naturstyrelsen Himmerland, Skov- og Naturstyrelsen Thy, Stevns Kommune,Thisted Kommune, Vesthimmerlands Kommune, Aalborg Kommune, Østfold fylkeskommune, Moss kommune, Rygge kommune, Råde kommune, Akershus fylkeskommune, Asker kommune, Bærum kommune, Frogn kommune, Oppegård kommune, Vestby kom-mune, Buskerud fylkeskommune, Hurum kommune, Lier kommune, Røyken kommune, Halden kommune, Region Halland, Region Skåne, Trelleborgs kommun, Vellinge kommun, Skurups kommun, Svedala kommun, Laholms kommun, Hylte kommun, Falkenberg kommun, Varberg kommun, Kungsbacka kommun, Orust kommun, Västra Götalands region, Uddevalla kommun, Svaløv kommun, Lysekils kommun, Stenungsund kommun, Strømstads kommun, Tanums kommun, Länsstyrelsen Västra Götaland, Sotenäs kommun, Munkedals kommun, Härryda kommun.

Projektperiode: 1 januari 2010 - 30 juni 2013[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 4 971 556 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 1 659 293 EUR

Udbetalt støtte fra norsk IR-midler: 840 993 EUR

Kontakt: Mette Arleth

E-mail: mea@rn.dk

Tel: +45 96 35 13 25

Webside: www.rekreativeruter.eu