ScandTick - regional samverkan mot fästingburna sjukdomar
Flåter og flåtbårne sygdomme, som borrelia og TBE er et stigende problem i Norge, Sverige og Danmark. Men informationen til borgerne og de nationale strategier for vaccination eller behandling er utilstrækkelige. Derfor samarbejder nationale eksperter i ScandTick-projektet for at forbedre metoderne for diagnose og behandling af flåtbårne sygdomme.

Mere viden om flåtbårne infektioner giver bedre diagnosticering og behandling

I 2011 blev over 40.000 personer i Sverige, Norge og Danmark syge som følge af infektioner forårsaget af flåtbårne bakterier eller vira. I 1990’erne var den primært i Nordsverige, men nu findes den udbredt i hele Sverige. I Danmark er borrelia den mest udbredte flåtbårne sygdom lige nu, men TBE-virussen - eller centraleuropæisk hjernebetændelse - er den farligste, fordi der ingen behandling findes, hvis man bliver smittet. Derfor er viden om sygdommen og kortlægning af spredning væsentlig for diagnosticering og behandling. Læs mere her.

Et resultat af samarbejdet mellem sygehuse og helseinstitutioner er et kompetencenetværk bestående af Skandinaviens spidskompetencer indenfor flåter og flåtbårne sygdomme. Udveksling af viden og metoder har givet sygehusene og helseinstitutionerne mere viden om flåtbårne infektioner, og om hvordan de i fremtiden kan diagnosticere patienter hurtigere og bedre. Projektet har gjort forskere og behandlere mere opmærksomme på flåtbårne sygdomme og arbejdet på at forbedre kommunikationsvejene mellem sygehuse og smitteovervågningsmyndigheder.

Et andet resultat af projektet er en kortlægning af udbredelsen og diagnostiske metoder i Øresund-Kattegat-Skagerrak-området og en kortlægning af flåtbårne bakterier og vira i flåter. På baggrund af dette har laboratorierne gennemgået deres metoder og begyndt at optimere deres arbejdsgange og viden for at opnå sikrere diagnosticering. Og det etablerede samarbejde i projektet har skabt mulighed for at de forskellige sygehuslaboratorier kan fokusere på deres specialer og samarbejde med de andre laboratorier om diagnosticering.

Du kan finde links til de udgivne rapporter og artikler på projektets hjemmeside.  

Grænseløs virusbærer

Projektet har belyst store forskelle mellem landene og hvorfor samarbejde er væsentlig for at forbedre diagnosticering og behandling af borgere. Eksempelvis er meldingskriterierne forskellige i regionen. I Norge og Sverige melder lægerne begge typer af sygdomme systematisk, mens læger i Danmark primært er optaget af borelia og ikke TBE. Projektet har derudover sat fokus på vaccination. I Sverige anbefales vaccination i alle regioner, mens det i Norge kun sker, hvis man opholder sig i områder med mange flåter. I Danmark findes ingen vaccinationsanbefalinger.

Projektet viser tydeligt, at det fortsat er vigtigt at udveksle prøvemateriale, analysemetoder og indrapportere tilfælde for at forbedre diagnose og mindske spredning.   

Partnerne har udgivet en bog om flåter og flåtbårne sygdomme.

Se en kort præsentation af projektet her

Fakta om projektet

Kontakt:

Tomas Bergström

tomas.bergstrom@microbio.gu.se

+46 (0)31 342 47 35

Webside:

www.scandtick.com

Projektet bidrager til at: Binda samman regionen

Delprogram: Öresund/Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: Sahlgrenska sjukhuset, Västra Götalandsregionen

Norsk Prosjekteier: Sørlandet Sykehus Helseforetak (SSHF)

Projektpartnere: Länssjukhuset Ryhov Jönköping, Folkehelseinstituttet, Rigshospitalet-KBHVN (Koordinerande partner)

Projektperiode: 1 september 2012 – 31 december 2014[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 1 869 143 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 515 350 EUR

Udbetalt støtte fra norsk IR-midler: 275 555 EUR

Kontakt: Tomas Bergström

E-mail: tomas.bergstrom@microbio.gu.se

Tel: +46 (0)31 342 47 35

Webside: www.scandtick.com