Projektet Silent Spaces ville komme larmen fra bygninger til livs ved at forske i støjreducering.

Silent Spaces
Larm fra bylivet kan være generende for søvn og hverdagsliv. Men faktisk kan bygninger også skabe en del støj og vibrationer til gene for de mennesker, der lever i og omkring dem. Projektet Silent Spaces ville komme larmen fra bygninger til livs ved at forske i støjreducering.

Larm og vibrationer fra bygninger
Bygninger i dag bliver lettere og lettere. På den måde sparer man på materialer, transportomkostninger og samtidig reducerer man forureningen. Men lette bygningsmaterialer har svært ved at indkapsle støj og vibrationer, som kan være meget generende for mennesker – især i storbyer som Malmø og København, hvor der er meget støj generelt. Projektet Silent Spaces ville oprette et videnscenter mellem universiteter, hvor man kunne forske i udviklingen af lydisolerende systemer. 

Nye modeller og teknikker
Projektet undersøgte, udviklede og implementerede forskellige teknikker og modeller, der skulle hjælpe med at bekæmpe støj og vibrationer i byområder, bygningskonstruktioner og boliger. Projektet tog udgangspunkt i virksomheders konkrete problemer, hvortil man skabte produkter for at løse dem. Blandt andet skabte man et virtuelt lab-miljø for simulering af vibrationer i lette konstruktioner, specielt træ. Hertil udviklede man en beregningsmodel for analyse af lette trækonstruktioner, som dog også kan anvendes på andre typer af bygninger som eksempelvis beton. Læs om projektets arbejde i rapporten neden for.

Foruden en masse praktiske tiltag producerede projektet en række publikationer, der beskriver eksempler på løsninger og handlinger. Derudover deltog man i og afholdt en række konferencer for at udbrede kendskabet til projektet og dets visioner.

Lab-miljø kan give resultater
Silent Spaces havde en vision om at harmonisere lovregler om vibrationer og lyd. Dette lykkedes dog ikke under projektperioden, og derfor håber man på, det vil ske efterfølgende. Effekterne af forskningen er svære at se endnu, men tanken er, at lab-miljøet kan skabe forbedring af lyd og vibrationer ved at generere ny og vedkommende forskning.

Rapport fra projektet

Silent Spaces bilag til slutrapport

Fakta om projektet

Kontakt:

Göran Sandberg

Goran.Sandberg@byggmek.lth.se

+46 46 222 8620

Delprogram: Öresund-Kattegat-Skagerrak

Lead Partner: Lunds Universitet

Projektpartnere: Roskilde Universitet, Aalborg Universitet, Statens Byggforsningsinstitutt samt Sveriges tekniska provnings och forskningsinstitut

Projektperiode: 1 mars 2010 - 28 februari 2013[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 3 404 631,60 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 1 702 315,80 EUR

Kontakt: Göran Sandberg

E-mail: Goran.Sandberg@byggmek.lth.se

Tel: +46 46 222 8620