VISK
I Skandinavien tar vi rent drikkevand som en selvfølge, men hvis vi fortsat skal have rent drikkevand, skal vi beskytte drikkevandet mod mikrobiologiske vira. VISK projektet har udviklet en fælles metode så kommunerne kan identificere vira og fjerne dem fra vores drikkevand.

Sikker drikkevandsforsyning

Kvaliteten af vores drikkevand påvirkes af omgivelserne. Henter vi drikkevandet fra søer påvirkes kvaliteten af det vand, der løber ud i søerne. Og når rensningsanlæggene ikke kan nå at rense alt spildevandet på grund af øgede mængder nedbør, løber det urensede spildevand over i vandforsyningen. Dermed øges risiko for bakterier, vira og parasitter i drikkevandet.

Drikkevandet renses let for bakterier, men vi mangler viden om håndtering og identifikation af parasitter og mikrobiologiske vira. Visse vira kan eksistere i koldt vand i flere måneder, og indtagelse af disse vira og parasitter kan gøre dig meget syg. Derfor har VISK projektet etableret samarbejde mellem de myndigheder, der sætter krav til drikkevandskvalitet, samt de kommuner der driver vandforsyningerne, og forskere som kan give den manglende viden.

Sverige og Norge har de største udfordringer. Her hentes drikkevandet fra søer. I Danmark hentes drikkevandet primært fra undergrunden, men pga. øgede regnmængder og øget risiko for overløb til drikkevandsforsyningen er problemstillingen i stigende grad også relevant i Danmark.

Hvad kan din kommune gøre?

Et afgørende resultat af VISK projektet er en risikoanalyse. En generel metode som kan anvendes af kommuner og vandværker som hjælp til identifikation af mikrobiologiske vira. Den tilhørende handlingsplan beskriver, hvad kommunen og vandværket skal gøre, når de opdager en virus, og hvordan de fjerner vira fra drikkevandet. Der er også anbefalinger til kommunikationsindsatsen overfor borgerne.

Øgede krav til vandkvalitet

VISK projektet har sat fokus på tilstedeværelsen af mikrobiologiske vira i vores drikkevand. Derfor er de svenske fødevaremyndigheder begyndt at se på lovkrav til vandkvalitet generelt – og ikke kun drikkevand. Ligeledes har koblingen til klimaforandringer og øgede regnmængder synliggjort overfor beslutningstagere, at problemstillingen er relevant alle steder, og ikke kun i geografiske områder, hvor man henter drikkevandet fra søer.

 

Hvis du vil vide mere

VISK brochure image

En kort introduktion til virus i drikkevandet - og hvad man kan gøre ved det.

Ladda ner

VISK handbok image

En håndbog til hvordan din kommune kan håndtere risici ved vira i drikkevandet.

Ladda ner

VISK rapport image

Rapport om mikobiologiske drikkevandsrisici fra et kredsløbsperspektiv.

Ladda ner

 

Fakta om projektet

Kontakt:

Lena Blom

lena.blom@kretslopp.goteborg.se

+46 (0)31 368 27 58

Webside:

visk.nu

Delprogram: Öresund-Kattegat-Skagerrak

Lead Partner: Göteborg Stad

Norsk Prosjekteier: Norges Veterinærhøgskole

Projektpartnere: Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Sveriges Livsmedelsverk (SLV), Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, Lilla Edets kommun, Chalmers tekniska högskola, Göteborgsregionens Regionalförbund (GR), Kungälvs kommun, Svenskt Vatten, Danmarks Tekniska Universitet (DTU), Norsk Vann BA, Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet (NTNU), Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB), Nedre Romerike Vannverk (NRV), Moss Vannverk (MOVAR), Fredrikstad Vannverk (FREVAR KF), Veterinærinstituttet (VI)

Projektperiode: 1 april 2010 - 31 maj 2013 [Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 4 314 314 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 1 634 959 EUR

Udbetalt støtte fra norsk IR-midler: 450 281 EUR

Kontakt: Lena Blom

E-mail: lena.blom@kretslopp.goteborg.se

Tel: +46 (0)31 368 27 58

Webside: visk.nu