Bæredygtig bioenergi - produktion af biomasse og fødevarer går hånd i hånd og giver forretningsmuligheder for landbrugerne.

BioM - Odling för bioenergi, vattenmiljövård och markvård
BioM projektet har afprøvet, om produktionen af biomasse til energi kan øges samtidig med fødevareproduktionen bevares? Og er det økonomisk rentabelt?

Nye forretningsmuligheder for landbruget

Resultaterne viser, at produktion af biomasse på marginale jorde kan blive en ny forretning for landbruget. Men forudsætningen er en optimering af de enkelte led i biomasseværdikæden – fra produktion, til lagring, forbehandling og konvertering af biomassen til biogas.

Hvis du er interesseret i det tekniske, kan du følge linket og læse projektrapporterne: www.biom-kask.eu Du kan bl.a. læse om dyrkning af pil på miljøfølsom jord og udnyttelse af græs fra våde enge til produktion af biogas. I begge forsøg er nye dyrkningsmetoder og teknologier afprøvet. Resultaterne bekræfter, at der er muligheder for at øge biomasseproduktionen.

Biomasseproduktion – i stedet for fødevareproduktion?

Erfaringer fra pilotforsøg i BioM projektet viser, at produktion af  biomasse og fødevarer kan gå hånd i hånd. Ved at producere biomassen på de arealer, som ikke bruges til intensiv produktion af foder og fødevarer, kan landbruget bidrage til øget bioenergiproduktion uden det sker på bekostning af fødevareproduktionen. En win-win situation, som øger forretningsmulighederne for landbrugerne. Samtidig kan tabet af næringsstoffer til vandmiljøet reduceres.  

Hvis du vil have et kort overblik over resultaterne kan du se filmen nedenfor.

Se film om BioMFakta om projektet

Kontakt:

Thorkild Qvist Frandsen

tqf@agrotech.dk

+45 87 43 84 00

Webside:

www.biom-kask.eu

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: AgroTech A/S

Norsk Prosjekteier: Bioforsk

Projektpartnere: Agroväst AB, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Aarhus Universitet, Dansk Landbrugsrådgivning, Vestjysk Landboforening, LandboMidtØst

Projektperiode: 1 januari 2010 - 31 december 2012[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 3 293 340 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 1 543 174 EUR

Udbetalt støtte fra norsk IR-midler: 87 132 EUR

Kontakt: Thorkild Qvist Frandsen

E-mail: tqf@agrotech.dk

Tel: +45 87 43 84 00

Webside: www.biom-kask.eu