Kan vi opnå en bæredygtig energiforsyning i Kattegat-Skagerrak?

Bærekraftig bruk av energibærerne i KASK regionen
Vi taler så meget om bæredygtig udvikling og vedvarende energi – men hvordan omstiller vi et helt energisystem til udelukkende at være baseret på energi fra vedvarende energikilder, eksempelvis vindmøller og vandkraft, og uden fossile brændsler? Og hvad er mulighederne for det i Kattegat-Skagerrak-regionen?

Effektivisering er ikke tilstrækkelig for at Kattegat-Skagerrak kan blive én samlet energiregion

Partnerne bag projektet har kortlagt, hvordan vi kan opnå EU’s mål om energi fra vedvarende energikilder ved at udnytte naturens forudsætninger; vandkraft fra Norske elve, vindkraft ved den danske vestkyst, og lignende, og opnå en helhedsløsning for energiforsyningen i hele Kattegat-Skagerrak. Partnerne har set på potentialerne på tre strategiske områder:

  1. Energieffektivisering i og reduktion af CO2 i industrien,
  2. Energieffektivisering i den eksisterende bygningsmasse
  3. Storskala-integration af vindkraft og anden fornybar energi i det eksisterende energisystem

Ved at kortlægge potentialet ved energieffektivisering i storindustrien har projektet påvist, at vi kan komme langt ved effektiviseringer – men ikke langt nok.

Energieffektivisering i den eksisterende boligmasse er endnu et relevant tiltag, hvor projektet har vurderet både det tekniske og økonomiske potentiale. Det tekniske potentiale for besparelser i bygningsmassen kan give en besparelse på cirka 50 procent i forhold til forbruget i 2010. Men indregnes investeringsomkostningerne bliver det teknisk-økonomiske potentiale kun en tredjedel. Dermed er mindre forbrug og bedre udnyttelse af energien ikke nok ifølge projektpartnerne.

Produktion af vedvarende energi og CO2-lagring

Partnerne i projektet anbefaler en omstilling til storskala-produktion af vedvarende energi for at nå de langsigtede mål om CO2 udslip. Dertil er også anvendelse af ny teknologi og øget brug af bioenergi central. Men også CO2-lagring kan blive aktuelt for Kattegat-Skagerrak. Her har projektet inddraget erfaringer og resultater fra det tidligere Interreg-projekt CCS.

Fakta om projektet

Kontakt:

Anne Marie Fatnes

anne.marie.fatnes@tel-tek.no

+47 90 05 84 65

Webside:

www.kask-energy.eu

Projektet bidrager til at: Binda samman regionen

Lead Partner: Chalmers tekniska högskola AB

Norsk Prosjekteier: Tel-Tek

Projektperiode: 1 januari 2013 - 31 december 2014[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 962 058 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 214 363 EUR

Udbetalt støtte fra norsk IR-midler: 213 332 EUR

Kontakt: Anne Marie Fatnes

E-mail: anne.marie.fatnes@tel-tek.no

Tel: +47 90 05 84 65

Webside: www.kask-energy.eu