Bärkraftigt räkfiske i Skagerrak
Fiskeri og forædling af rejer skaber beskæftigelse og levende miljøer i mindre samfund langs kyster og fjorde. Projekt Bæredygtigt Rejefiskeri viser, hvordan samarbejde mellem fiskere og forskere har øget viden om rejebestande og fremtidige fiskemuligheder.

Forskere og fiskere i tæt samarbejde

Rejerne fiskes i et større område ved Skagerrak og i tilhørende fjorde. Men bestanden af rejer har store udsving og den bestand, der kan fiskes, varierer fra år til år. For at sikre en fremtid for erhvervet, har vi brug for at vide, hvorfor bestandene svinger. Og da fiskerne skifter fiskesteder, er det væsentligt at vide, om der er en eller flere bestande af rejer rundt Skagerrak.

En genetisk kortlægning af rejebestanden viser, at det er én stor rejebestand, der svømmer rundt i Skagerrak, hvorimod fjordene har mere eller mindre separate rejebestande.  Det er afgørende viden for at sikre bæredygtigt rejefiskeri i regionen.

”Eftersom det er én stor bestand bevæger sig rundt i hele Skagerrak, er det af mindre betydning, om der fiskes meget på ét sted. Men i fjorde, hvor det er mindre bestande, der ikke blander sig, kan storfiskeri ét sted få konsekvenser for bestanden det sted” udtaler projektleder Halvor Knutsen. 

Projektet har skabt øget kontakt mellem fiskere og forskere. Samarbejdet har givet fiskerne mulighed for at udpege områder, der skal undersøges nærmere, og forskerne har fået mere viden om lokale forhold og fiskemetoder.

På vej mod certificeret bæredygtigt rejefiskeri

Der er også udviklet en bestandsvurderingsmodel skræddersyet til rejer og andre skaldyr med kort livscyklus. Modellen giver fiskerimyndigheder anbefalinger til, hvordan rejefiskeri kan forvaltes, og giver et grundlag for optimal ressourceudnyttelse. Dermed er opnåelse af MSC (Marine Stewardship Council) certificeret rejefiskeri indenfor rækkevidde. Modellen indgår også i ICES’ (International Council for the Exploration of the Sea) rådgivning til politikere om rejefiskeri.

Projektet har synliggjort den skandinaviske marineforskning internationalt. Og det øgede samarbejde mellem forskerne og fiskerne har ført til nye projektideer indenfor redskabsudvikling oog marinebiologi om arternes tilpasning til klimaændringer.

Hvis du vil vide mere 

Bæredygtigt Rejefiskeri folder image

Læs kort om projekt og resultater i brochuren.

Ladda ner

Bæredygtigt rejefiskeri rapport image

Notat om rejefiskeri og frasortering af fangster i Skagerrak.

Ladda ner

Bæredygtigt rejefiskeri rapport image

Her kan du læse resultatet af den norske bund travl undersøgelse.

Ladda ner


 

Fakta om projektet

Kontakt:

Dr. Halvor Knutsen

halvor.knutsen@imr.no

+47 37 05 90 50

Webside:

www.skagerrak-reker.eu

Projektet bidrager til at: Binda samman regionen

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: Göteborgs Universitet

Norsk Prosjekteier: Havforskningsinstituttet

Projektpartnere: Danmarks Tekniske Universitet - DTU Aqua, Ministeriet för Fødevarer, Landbrug och Fiskeri,
Danmarks Fiskeriforening, Fiskeridirektoratet, Fiskelaget Sør, Fiskeriverket

Projektperiode: 1 juli 2010 - 15 november 2013[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 1 840 004 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 438 731 EUR

Udbetalt støtte fra norsk IR-midler: 381 000 EUR

Kontakt: Dr. Halvor Knutsen

E-mail: halvor.knutsen@imr.no

Tel: +47 37 05 90 50

Webside: www.skagerrak-reker.eu

Projektnyheter