Resultaterne af CCS projektet viser, at CO2 kan gemmes – men hvornår? og hvad med lovgivning og infrastruktur?

CCS – Kattegat/Skagerrak
Projekt CCS (Carbon Capture and Storage) har udregnet, om det er muligt, og hvad det vil koste at gemme CO2 i Kattegat/Skagerrak. De har også set på infrastrukturen. Resultaterne af CCS projektet viser, at CO2 kan gemmes – men vi mangler bl.a. lovgivning. En tidsplan viser, hvornår vi tidligst kan begynde at lagre CO2.

Vi har teknikken, men har vi også infrastrukturen?

I Øresund-Kattegat-Skagerrak regionen er nogle få store virksomheder ansvarlige for en stor del af CO2 udledningen. Hvis kuldioxiden opsamles og ikke udledes, kan CO2 udslippet mindskes markant i hele ØKS regionen. Derfor kan ØKS fungere som storskala-eksempel for andre regioner.

Teknikken til at opsamle kuldioxid kendes, men hvad der skal til, for at transportere og lagre CO2 ved man ikke så meget om. Derfor har projektet undersøgt forudsætningerne i Kattegat/Skagerrak området for kommercialisering af hele værdikæden: opsamling, transport og lagring.

Lovgivning og infrastruktur mangler

Konkret tog projektet udgangspunkt i ét muligt lager og 7 udvalgte industrivirksomheder. Projektet beregnede, om det var teknisk muligt og hvad det ville koste at gennemføre CO2 lagring. Infrastrukturen mellem lager og 3 virksomheder blev ligeledes undersøgt.

Resultaterne viser, at vi kan lagre CO2 – og transportere det rent teknisk. Men hvornår? 6 væsentlige barrierer er identificeret. Eksempelvis er det indtil videre forbudt at eksportere CO2 over landegrænser, eksempelvis mellem Danmark, Sverige og Norge. Transport af CO2 via skib kræver tillæg til EU-lovgivning og etablering af den rette infrastruktur (f.eks. ledningsnet og lagre) kræver lokale og regionale miljøvurderinger.

Hvad skal der gøres lokalt, nationalt og i EU?

I Kattegat/Skagerrak regionen kan et Skandinavisk netværk for CO2 lagring gøre processen nemmere. Hvis du arbejder på det politiske niveau kan du hente inspiration i slutrapporten. Hvis du er mere til det tekniske, kan du gå i dybden med bl.a. geologirapporter fra UiO, GEUS og Sintef. Projektpartnerne vil i de kommende år arbejde med energiforsyning mere bredt.

Fakta om projektet

Kontakt:

Dag Bjørnsen

dag.bjornsen@tel-tek.no

+47 90 05 84 65

Webside:

www.ccs-skagerrakkattegat.eu/

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: Chalmers tekniska högskola

Norsk Prosjekteier: Tel Tek

Projektpartnere: Chalmers tekniska högskola, Tel Tek, Høgskolen i Telemark, Universitetet i Oslo, Innovasjon Norge, Vestfold fylkeskommune, Telemark fylkeskommune, Göteborg Universitet, Västra Götalandsregionen, Energimyndigheten

Projektperiode: 1 juni 2009 - 31 december 2011[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 1 299 117 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 279 024 EUR

Udbetalt støtte fra norsk IR-midler: 341 160 EUR

Kontakt: Dag Bjørnsen

E-mail: dag.bjornsen@tel-tek.no

Tel: +47 90 05 84 65

Webside: www.ccs-skagerrakkattegat.eu/

CCS – Kattegat/Skagerrak