EVINN – Eventbaseret Innovation
Offentlige myndigheder skyder mange penge i større sportsevents. Men det betragtes ofte som en engangsudgift i stedet for en langtidsinvestering. Så hvordan kan kommunerne arbejde mere målrettet med at øge afkastet af investeringerne til sportsevents? Og kan sportsevents bruges som til udvikling af nye produkter? Det har partnerne bag EVINN-projektet set nærmere på.

Store sportsevents – en arena for innovation og produktudvikling?

En sportsbegivenhed er ikke bare en sportsbegivenhed.- Det er også en testarena for udvikling af nye produkter og services.  Det er et forum, der kan skabe opmærksomhed om nye produkter. Kommuner og regioner har gennem EVINN-projektet afprøvet, hvordan de kan blive bedre til at udnytte dette potentiale i samarbejde med vidensinstitutioner og eventarrangører.

32 projekter og koncepter

Resultatet af samarbejdet er 32 projekter og koncepter, som alle viser, hvordan man kan bruge idrætsbegivenheder til at skabe innovation og vækst, der ikke kun drejer sig om det rent sportslige. Blandt andet har projektet produceret en en turismeguide og startet elleve udviklingsprojekter om sportsremedier. Partnerskabet har også udarbejdet seks analyser af, hvordan kommuner og regioner kan rekruttere og involvere frivillige til sportsbegivenheder samt fire projekter om nye måder at formidle sport på. Der er også pjecer om crowd-management. Du kan læse mere i resultatkataloget ved at følge dette link eller se mere på projektets hjemmeside.

Fakta om projektet

Kontakt:

Klavs Madsen

kmadsen@sport.au.dk

+45 89 42 91 71

Webside:

www.evinn.org

Projektet bidrager til at: Fremme bæredygtig økonomisk vækst

Lead Partner: Aarhus Universitet

Projektpartnere: Alexandra Instituttet, Active Institute, Norges Idrettshøgskole, Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan Göteborgs universitet, Textilhögskolan i Borås, Imego AB, Göteborg & Co, Göteborgs friidrottsförbund

Projektperiode: 1 december 2012 – 31 december 2014[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 3 586 752 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 1 482 817 EUR

Udbetalt støtte fra norsk IR-midler: 147 492 EUR

Kontakt: Klavs Madsen

E-mail: kmadsen@sport.au.dk

Tel: +45 89 42 91 71

Webside: www.evinn.org