Iværksættere søger over grænserne for at vokse

KASK INKUBATOR MATCH
Mange små, nye virksomheder har et uudnyttet vækstpotentiale. Den rette samarbejdspartner kan realisere vækstpotentialet – og nogle gange findes den rette partner i et andet skandinavisk land. Gennem større kendskab til virksomhederne i de andre skandinaviske lande og give virksomhederne et forum hvor de kan finde samarbejdspartnere kan vækstpotentialet udnyttes.

Individuel rådgivning og kollektive forløb er rette match

KASK Inkubator Match har arbejdet med en systematisk metode til at hjælpe små, nye virksomheder med at finde den rette samarbejdspartner på tværs af landegrænser. Projektet bygger videre på erfaringerne fra KASK Inkubator-projektet.

Kombinationen af individuelle coaching- og matchingsforløb samt temakonferencer har givet de bedste resultater. Gennem KASK Inkubator Match har over 400 små nye virksomheder fået ny viden og mulighed for at skabe kontakter og samarbejdspartnere på tværs af landegrænser.

Men det er ikke kun virksomhederne, der skal have hjælp. Iværksætterrådgiverne skal også vide, hvordan de finder det rette match til deres iværksættere. Derfor har videns og erfaringsudvekslingen i KASK Inkubator Match også givet nye kompetencer til rådgiverne.

Hvis du vil vide mere, kan du læse Guide til Fremtidens Inkubator  og der er også et scorecard til selvevaluering for inkubatorer.

Bryd vanetænkningen

At finde det rette match mellem virksomheder er en udfordring. Og at finde en metode, som alle der arbejder med virksomhedsrådgivning kan bruge, kræver nytænkning. Samarbejdet og læringen på tværs af grænser har fået partnerne til at bryde med vanetænkningen. I Sverige og Norge har man længere tradition for systematisk arbejde med inkubatorer end i Danmark – og omvendt findes den danske model om Væksthuse som dynamoer for vækst ikke i Sverige og Norge.

Derfor har projektet afprøvet og kombineret forskellige metoder og innovative processer. Det er dokumenteret i en case – og du kan læse mere om casen og få inspiration i TO DO: UTVECKLINGSARBETE AV KREATIVA NÄRINGAR I PRAKTIKEN eller guiden ”HOW TO: At utveckla en stad genom event

Læs mere på projektets hjemmeside.

 

Se film

Fakta om projektet

Kontakt:

Allan Holst

allan.holst@ru.rm.dk

+ 45 78 41 15 31

Webside:

www.kaskinkubator.dk

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: Region Midtjylland

Norsk Prosjekteier: Forskningsparken Oslo

Projektpartnere: Agro Business Park, Erhvervsrådet for Herning og Ikast-Brande, Nupark, Nordvestjysk Erhvervsråd, Erhverv Silkeborg, Vitus Bering Innovation Park, Syddjurs Udviklingspark, Væksthus Midtjylland, Alexandersoninstitutet, Framtidens Företag, Coventure AS

Projektperiode: 1 januari 2013 - 31 december 2014[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 2 212 175 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 711 115 EUR

Udbetalt støtte fra norsk IR-midler: 279 948 EUR

Kontakt: Allan Holst

E-mail: allan.holst@ru.rm.dk

Tel: + 45 78 41 15 31

Webside: www.kaskinkubator.dk