Hvordan accelereres vækst i inkubatorvirksomheder? Business coaching og camps er måske løsningen. Se erfaringerne fra KASK Inkubator.

  

KASK Inkubator
Mange små og nystartede virksomheder starter op i forsker- eller udviklingsparker. Inkubatormiljøerne tilbyder attraktive fysiske rammer, arrangementer og netværksaktiviteter for virksomhederne. KASK Inkubator har gennemføret udviklingsforløb for virksomhederne og kompetenceudvikling af de ansatte ved inkubatorerne.

Acceleratorprogrammet – hvis du vil udvikle din virksomhed

Nye og yngre virksomheder kan med lidt hjælp accelerere deres vækst.  Deltagelse i camps og coaching har givet små og mellemstore virksomheder konkret feedback til udvikling af deres virksomhed. En række camps markedsført under navnene ”Business Boost” og ”Build2Grow” er afholdt.  Dertil er med ”Coastal Culture” i Varberg afholdt store EVENTs med særligt fokus på de kreative virksomheder. Business Coach programmet – bedre sparring til virksomhederne

Med den rette sparring til rette tid kan virksomhederne få skærpet deres forretningskoncepter og hurtigere realisere deres vækstplaner. De ansatte ved inkubatorerne fungerer som business coach for virksomhederne og skal være gearet til at levere den sparring, som virksomhederne behøver. Derfor har KASK Inkubator arbejdet målrettet med kompetenceudvikling af de ansatte hos inkubatorerne. Fokus har været på coaching teknikker og på faglig viden indenfor områderne marked, management, teknologi og finansiering.   

Værktøjer og metoder er blevet udviklet og delt på tværs af landegrænserne. Hvis du rådgiver virksomheder, kan du styrke dine kompetencer ved at læse metodehåndbogen TO DO: UTVECKLINGSARBETE AV KREATIVE NÄRINGER I PRAKTIKEN.  

 

 

En engelsk udgave af metodehåndbogen blev lanceret i Bruxelles i februar 2013 – se filmklip herfra:

Projekt KASK Inkubator kørte i 2010-2012 og efterfølges af projekt KASK Inkubator Match i 2013-2014.

Fakta om projektet

Kontakt:

Allan Holst

allan.holst@ru.rm.dk

+45 87 28 52 73

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: Region Midtjylland

Norsk Prosjekteier: Forskningsparken AS

Projektpartnere: Alexandersoninstitutet, Væksthus Midtjylland, AGRO Business Park A/S, Erhvervsrådet Herning & Ikast - Brande, NUPARK, Vitus Bering, Innovation Park, Erhverv Silkeborg, Syddjurs Udviklingspark, Coventure AS

Projektperiode: 1 januari 2010 - 31 december 2012[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 5 181 753 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 1 356 368 EUR

Udbetalt støtte fra norsk IR-midler: 956 644 EUR

Kontakt: Allan Holst

E-mail: allan.holst@ru.rm.dk

Tel: +45 87 28 52 73