Virksomheder skaber virksomheder

KASK Spin-off
Travlhed og udvikling af produkter i virksomheders normale forretningsområde spænder ofte ben for nye og anderledes forretningsideer. De ender som skuffeprojekter. Men der er potentiale for vækst i disse skuffeprojekter. Hvordan finder vi frem til disse forretningsideer og gør dem til aktiver?

Gemte forretningsidéer – nye vækstpotentialer

Virksomheder, der etableres med udgangspunkt i en eksisterende virksomhed klarer sig bedre end andre iværksættere. Hvis vi skal have flere iværksættere med større overlevelseschance, skal der mere fokus på såkaldte spin-off virksomheder.

Iværksættere med forspring

Ved at etablere en spin-off virksomhed kan forretningsideer og potentialer realiseres. KASK Spin-off har set på, hvordan erhvervsrådgivere systematisk kan identificere og arbejde med disse potentialer.

Et af resultaterne af KASK spin-off projektet er en model til fokuseret udvikling af spin-off virksomheder. Partnerne har samlet og anvendt erfaringer og viden fra de tre skandinaviske landes innovations- og erhvervsfremmesystemer til at udvikle modellen.  På baggrund af modellen har partnerne vejledt næsten 100 virksomheder og 20 forretningsplaner er blevet præsenteret for et netværk af erfarne investorer. Denne proces har resulteret i etableringen af 9 spin-off virksomheder.

Et ekstra spin-off

Processen i projektet gjorde det tydeligt, at der er behov for erfarne lederkræfter i spin-off virksomhederne. Derfor etablerede projektet et ledernetværk, hvor erfarne ledere giver sparring til iværksættere om, hvordan man bedst muligt driver vækstpotentialet fremad.

Læs mere på projektets hjemmeside

Fakta om projektet

Kontakt:

Jens Kjersgaard

Jens.Kjersgaard@ru.rm.dk

+45 51 50 60 46

Webside:

www.kaskspinoff.com

Projektet bidrager til at: Fremme bæredygtig økonomisk vækst

Lead Partner: Region Midtjylland

Projektpartnere: Væksthus Midtjylland
Connect Väst

Projektperiode: 1 januari 2012 - 31 december 2014[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 801 648 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 400 819 EUR

Kontakt: Jens Kjersgaard

E-mail: Jens.Kjersgaard@ru.rm.dk

Tel: +45 51 50 60 46

Webside: www.kaskspinoff.com