Hvordan får små og mellemstore virksomheder del i universiteternes viden? se eksempler fra KASK:VIE.

KASK:VIE - Vidensamarbejde, Innovation, Entreprenørskab
Virksomheder har brug for videnbaseret innovation for at bevare deres konkurrenceevne. Universiteterne har den viden, men spørgsmålet er hvordan man får denne viden nyttiggjort i de små og mellemstore virksomheder.

Universiteterne deler deres viden med erhvervslivet

KASK:VIE projektet har afprøvet ideen om en ”kørende sælger”. Små virksomheder får besøg af den kørende sælger, som  fortæller om mulighederne for at få del i universiteternes viden – og hvordan et samarbejde kan etableres. Se mere på KASK:VIE's hjemmeside om bl.a. matchmaking.

Virksomheder behøver ikke vente på den kørende sælger – de kan også indgå samarbejde med studerende. KASK:VIE har forbedret metoder for samarbejde mellem studerende og virksomheder, eksempelvis camp-modeller.

Hvis du er iværksætter er der også mulighed for at få universitetsviden helt tæt på. Du kan tage iværksætterkurser på UMB og på Aalborg Universitet kan du tage uddannelsen Entrepreneurial engineering.

Resultatet er, at flere lokale virksomheder knyttes tættere til universiteterne – og universiteternes viden bliver mere tilgængelig for små og mellemstore virksomheder.

I kraft af projektet er der blevet udviklet et betydeligt netværk der lever videre efter projektets afslutning, og partnerskabet arbejder sammen på nye projekter omkring forbedring af samarbejdet mellem universiteterne og erhvervslivet.

Video

Fakta om projektet

Kontakt:

Anders Lunnan / Anders Tendal Christensen

anders.lunnan@umb.no / atc@adm.aau.dk

+45 99 40 80 36

Webside:

www.kaskvie.eu

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: Aalborg universitet

Norsk Prosjekteier: Universitetet for miljø- og biovitenskap

Projektpartnere: Universitetet i Oslo, Oslo Teknopol, Bioparken AS, Kunnskapsbyen Lillestrøm, Næringslivets hovedorganisasjon,
Ski næringsråd, Nofima Mat AS, Næringsrådet i Frogn, Strategisk Næringsplan, NOVI Udviklingspark, Hjørring ErhvervsCenter, Randers Erhvervs- og Udviklingsråd, Væksthus Nordjylland

Projektperiode: 1 januari 2010 - 31 december 2012[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 2 944 564 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 658 059 EUR

Udbetalt støtte fra norsk IR-midler: 406 687 EUR

Kontakt: Anders Lunnan / Anders Tendal Christensen

E-mail: anders.lunnan@umb.no / atc@adm.aau.dk

Tel: +45 99 40 80 36

Webside: www.kaskvie.eu