Lån en kunstner. Samarbejde mellem erhvervsliv og kultursektoren viser nye veje for innovation i virksomheder. Se erfaringerne fra KIA projektet .

KIA - Kreativ Interaksjon i Arbeidslivet
Kulturen kan tilføre virksomheder nye måder at tænke og arbejde strategisk – på kort og lang sigt. Resultatet af KIA projektet er en Skandinavisk model for samarbejde mellem kunstnere og virksomheder.

Kan kreativ innovation skabe økonomisk vækst?

Fremtidens arbejdsmarked har brug for medarbejdere, der tænker nyt og innovativt – og kan håndtere egne ideer. Kultursektoren har denne kompetence og den økonomiske vækst kan styrkes ved at udnytte den kompetence. Men vi mangler viden om, hvordan kunstnere kan arbejde sammen med erhvervslivet – og hvordan kan vi sikre os, at det har den ønskede effekt?

24 virksomheder tog chancen og fik en alternativ konsulent

Resultatet af KIA projektet er afprøvningen af en Skandinavisk samarbejdsmodel – mellem kunstner, virksomhed og ”brobygger”. Kreativ Interaktion kan bruges når virksomheder ønsker at arbejde strategisk men utraditionelt med innovation – og som et selvstændigt indslag uden direkte strategisk innovativt sigte.

De kunstnere, der deltog i KIA projektet, deltog i et kompetenceforløb. Disse kunstnere kan nu indgå som samarbejdspartnere for virksomheder. I forløbet deltog 24 kunstnere og 24 virksomheder. På den ene side fik kunstnerne kompetencer og virksomhedsforståelse og på den anden side fik virksomhederne værdifulde og anderledes idéer til deres udviklingsproces. Virksomhederne bekræfter, at de ved at bruge kunstnere og deres unikke kompetencer har fået et alternativ til en traditionel ”konsulent”.

Fakta om projektet

Kontakt:

Prof. Jens F. Jensen

fj@apex-center.dk

+45 99 40 72 79

Webside:

www.kia-innovation.eu

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: ApEx - Center for Anvendt Oplevelsesøkonomi, Aalborg universitet

Norsk Prosjekteier: Fredrikstad kommune

Projektpartnere: Västra Götalandsregionen tillsammans med Skådebanan, Aust Agder fylkeskommune, Vest Agder Fylkeskommune, Østfold fylkeskommune, Region Nordjylland

Projektperiode: 1 januari 2009 - 31 december 2011[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 1 557 849 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 332 762 EUR

Udbetalt støtte fra norsk IR-midler: 342 506 EUR

Kontakt: Prof. Jens F. Jensen

E-mail: fj@apex-center.dk

Tel: +45 99 40 72 79

Webside: www.kia-innovation.eu