Den maritime kulturarv som drivkraft for turisme 

MARIFUS - Maritime inlands - past, present and future strength
Vores kyster og fjorde er blevet brugt i årtusinder af vore forfædre – og vi kan også få glæde af de oplevelser vandet kan give os. Fra Limfjorden over Vendsyssels Kattegat kyst gennem Trollhätta-kanalen og til Vänern har partnerne i Marifus-projektet genopdaget den maritime kulturarv og dens attraktivitet.

Oplevelsesøkonomi – strategisk udvikling og lokale handlinger

Vi skal gøre vores maritime kulturarv til attraktive rejsemål, der kan bruges som drivkraft i oplevelsesøkonomien”, det mener partnerne i Marifus-projektet, som har afprøvet adskillige nye tiltag fra afholdelse af events, udvikling af mobilapps, til helt konkrete tiltag som skiltning og information om muligheder.

Projektet har sat fokus på oplevelsesøkonomien som et strategisk udviklingsområde og skabt samarbejde og handlingsplaner med lokale ildsjæle, det lokale erhvervsliv og de offentlige myndigheder. Partnerne har udarbejdet analyser og handlingsplaner for investeringer i havne og kanaler, men de har også udført konkrete forbedringer som belysning af Trollhätte-kanalen.

Marifus har demonstreret, at konkrete aktiviteter i lokalområdet kan bringe forskellige organisationer med ganske forskellige interesser sammen. Et resultat er eksempelvis udviklingen af handlingsplaner for investeringer i Trollhätta by og en turismestrategi for Vänersborg.   

Lokalt samarbejde for fremtidens turisme

Det grænseoverskridende samarbejde har muliggjort samarbejde mellem lokale for lokale samarbejder. Parterne i projektet har lært af hinanden på tværs af landegrænser og kulturer, og det har ført til samarbejde lokalt på tværs af offentlige myndigheder, frivillige organisationer og det lokale erhvervsliv. Det grænseoverskridende samarbejde viser, hvordan forskellige tilgange bidrager til fælles løsninger – og den læring er blevet brugt for at skabe lokalt samarbejde.

Fakta om projektet

Kontakt:

Henrik Olsson

henrik.olsson@innovatum.se

+46 (0)520 28 94 14

Webside:

www.marifus.se

Projektet bidrager til at: Hållbar ekonomisk tillväxt

Delprogram: Kattegat/Skagerrak

Lead Partner: Innovatum Science Center AB

Projektpartnere: Trollhättans Stad, Vänersborgs kommun, Visit Trollhättan Vänersborg AB, Högskolan Väst, Västra Götalandsregionen, Fyrbodal kommunalförbund, Limfjordsmuseet, Nätverk Limfjorden, Aalborg universitet, Nordjyllands kystmuseum

Projektperiode: 1 april 2012 – 31 december 2014[Projektet er afsluttet]

Projektets samlede budget: 3 224 148 EUR

Udbetalt støtte fra ERUF: 1 612 074 EUR

Kontakt: Henrik Olsson

E-mail: henrik.olsson@innovatum.se

Tel: +46 (0)520 28 94 14

Webside: www.marifus.se